Over ons

Samen Klimaatactief is oorspronkelijk een initiatief van Stad Antwerpen om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels in Antwerpen drastisch te verminderen. Vanaf quasi de start als officiële overheidsconcessie is de organisatie actief in gans Vlaanderen en ook Brussel. Via een officiële en formele Raad van Advies met o.a; Stad Antwerpen wordt de onafhankelijke werking en deugdelijk bestuur van Samen Klimaatactief geborgd.

5-stappenplan

Samen Klimaatactief biedt ondernemingen, organisaties en overheden per doelgroep een 5-stappenplan met telkens per stap een reeks eenvoudige tot meer uitgebreide ingrepen om energie te besparen of hernieuwbare energie op te wekken.

Samenklimaatactief legt ook nadrukkelijk de link met de kernactiviteiten van uw bedrijf, kantoor, winkel of gebouw. Energiebesparing wordt dan plots wel financieel haalbaar.

Matchmaking platform

Wie snel en gedegen besparingsmaatregelen wil uitvoeren, kan daarvoor gratis en zonder verplichting terecht op het unieke digitale matchmaking platform terecht. Offerte- en informatieaanvragen worden automatisch gekoppeld aan gescreende partnerbedrijven die hiervoor oplossingen aanbieden.

Informeel netwerk

Tot slot vormt Samen Klimaatactief ook een sterk informeel netwerk tussen ondernemingen en overheden.Beide hebben elkaar nodig om de klimaattransitie te doen slagen. Samen Klimaatactief heeft al diverse initiatieven helpen opstarten.

Recentelijk is Samen Klimaatactief uitgebreid met een luik omtrent renovatie van grote flatgebouwen en met een luik voor bedrijvenparken. De nadruk ligt er op het delen van energiestromen en hoe dat te organiseren.