Studiebureaus, energiescans, coaches

Onafhankelijk advies van specialisten brengt op: als onafhankelijke en deskundige partij stellen engineeringbureaus de beste (niet de duurste) oplossing voor. Ze hebben aandacht voor de totale levenscyclus van de voorgestelde oplossing en niet enkel de aankoopkost.

Voor KMO’s en winkels met beperkte energiekennis en dito budgetten, is de energiecoach de ideale oplossing. Deze bouw- en energiespecialist neemt heel wat werk uit handen en zorgt voor de juiste technische keuzes.

Energiecoaches houden rekening met de total cost of ownership. Hun begeleidingskost verdien je daardoor terug. Neem vrijblijvend contact op met deze partners. Je kan dan de juiste beslissing nemen. Sommige lokale of intercommunale overheden hebben energiecoaches ter beschikking van de bedrijven op hun grondgebied. Meer info op onze Subsidiewijzer.

De kennis- en opleidingspartners van Samen Klimaatactief bieden u hoogwaardige kennis op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en CO2-neutraal ondernemen. Ga met hen in gesprek en onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking of opleiding.

Uw bedrijf ook hier?
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Maak uw gebouw klaar voor de toekomst met Core Fm
Oplossingen die organisaties in staat stellen hun activiteiten duurzaam uit te voeren
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!