Volg hier het energiepad voor Flatgebouwen

Hoeveel energie wordt binnen ons flatgebouw verbruikt?

De meeste oudere flatgebouwen hebben in de loop der jaar slechts heel beperkte energetische verbeteringen ondergaan.  Vaak enkel glas, raamprofielen met koudebruggen (bouwknopen), geen spouwisolatie, overjaarse stookketels, enz.

Voor de gemeenschappelijke delen moet binnen afzienbare tijd een EPC opgemaakt worden.  Een slecht EPC, in combinatie met een slecht geïsoleerde gebouwschil vermindert steeds meer de verkoopwaarde van de individuele wooneenheden. Daarbij moeten de bewoners ook inboeten op comfort en binnenklimaat.

Bewoners, eigenaars én huurders hebben er daarom alle belang bij om hun energieverbruik in kaart te brengen. Dat kan makkelijk via de VME.  Zij kunnen een gespecialiseerd bedrijf aanstellen die voor weinig geld een overzicht van het energieverbruik kunnen maken.

Diverse partners van Samen Klimaatactief kunnen de VME daarbij helpen.  Zet uw vraag eenvoudig op het afgesloten digitale platform van Samen Klimaatactief en ontvang advies.

Hoe bespaar ik op het energieverbruik van mijn appartement?

Vervolgens gaat u uw energieverbruik reduceren. Ontdek de besparingsoplossingen én comfortverbeteringen bij de maatregelen hieronder en vraag de partners van Samen Klimaatactief naar de mogelijkheden.

Als het gebouw oud en gerenoveerd moet worden, wordt best een masterplan opgesteld met een lijst van de belangrijkste maatregelen, hun geschatte kost maar ook opbrengsten en andere voordelen en eventueel een tijdslijn. Welke maatregel moet wanneer uitgevoerd worden. Met zo’n masterplan vermijdt u zogenaamde “lock-ins”, dat zijn maatregelen die beter vóór een ander maatregel waren uitgevoerd. Voorbeeld: isoleer eerst het dak en leg er nadien zonnepanelen op en niet andersom. Hou zeker ook rekening met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen: elektrische auto’s en -fietsen, deelvervoer, koolstoftaks, aanleg van warmtenetten,… Vraag daarvoor zeker advies aan een expert. Sommige overheden, o.a. Stad Antwerpen, geven behoorlijke premies voor masterplanstudies.

Er is nu ook een specifiek VME-krediet voor de financiering van de renovatie van de gemeenschappelijke delen. De VME en niet de individuele bewoners gaan het krediet aan. Niet iedereen moet deelnemen. Een bijhorende verzekering zorgt voor zekerheid als een deelnemende bewoner wegvalt. Klik hier voor meer info.

Hoe kan een flatgebouw zelf duurzame energie opwekken?

In deze stap wekken we zelf duurzame energie op.

Dat kan via zonne-energie (PVpanelen, zonneboiler), wind, biomassa, warmte/koude opslag (WKO), restwarmte via een lokaal warmtenet. Ook combinaties van deze technieken zijn mogelijk en steeds meer toegankelijk.  Het aantal technische oplossingen neemt ongelofelijk snel toe: lichtgewichtzonnepanelen, kleine windturbines met vertikale as, in combinatie met PV-panelen, micro-WKK’s op basis van biomassa etc.

De nieuwe regelgeving omtrent “energiegemeenschappen” die in Vlaanderen in de maak is, moet daarbij helpen. Zo kan lokaal opgewekte energie voortaan makkelijker binnen een flatgebouw verdeeld worden. Hou zeker ook rekening met de toename van elektrische auto’s.

Onderzoek samen met de duurzame energiepartners van Samen Klimaatactief hoe u dit voor uw flatgebouw kan realiseren.

Ook is het mogelijk om via uw energieleveranciers al direct zelf groene energie aan te kopen.

Waarmee compenseer ik (nog) niet te reduceren CO2-uitstoot?

U kan als VME of als individuele bewoner (nog) niet te reduceren uitstoot van CO2 van bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie, het wagenpark of vliegreizen  compenseren via het steeds verder verspreide systeem van ‘carbon credits’. Door de aankoop van carbon credits kunnen gespecialiseerde en erkende organisaties het geld van die carbon credits gebruiken om CO2-reducerende projecten te financieren, bvb bebossingsprojecten of energiezuinige kookpotten in ontwikkelingslanden. Dit concept van internationale samenwerking wordt door het Paris Agreement, art.6) sterk ondersteund.  Het is vanzelfsprekend van essentieel belang om betrouwbare partners voor carbon credits te selecteren. Die vindt u zeker bij Samen Klimaatactief (rubriek CO2-berekening).

Meer achtergrondinformatie, vindt u hier.

Waarom en hoe communiceer ik de genomen stappen met stakeholders?

Bezoekers van het flatgebouw of  potentiële kopers of huurders van een appartement in het gebouw vinden het fijn dat het gebouw energie- en klimaatbewust wordt beheerd.

Mogelijke kopers, maar ook huurders, zullen sneller voor een appartement in uw gebouw kiezen.

Minder leegstand, betere huurders, minder huurdersverloop en snellere verkoop zijn belangrijke troeven. Dat betekent wel dat deze stakeholders op de hoogte moeten zijn. Besteed als VME aandacht aan communicatie, in gemeenschappelijke delen, in advertenties, in interne communicatie met de bewoners etc.
Laat u eventueel bijstaan door een professioneel communicatiespecialist. U vindt ze op ons matchmaking platform.