Volg hier het energiepad voor Retail

Waar wordt binnen mijn winkel energie verbruikt?

Door het energieverbruik van uw winkel of een specifiek onderdeel ervan (bijvoorbeeld verlichting, airco, luchtgordijnen en koeltogen) in kaart te brengen, creëert u bewustwording en inzicht in de grote energievreters en weet u meteen waar u op te concentreren. U kan vervolgens een eigen CO2-voetafdruk berekenen. Doet u dat op geregelde tijdstippen dan maakt dat ook direct besparingsmaatregelen zichtbaar. U kunt op Samen Klimaatactief gratis uw eigen CO2-voetafdruk berekenen. Voor een meer uitgebreide en professionele berekening kan u contact opnemen met de experts voor CO2-berekening of met deze tools die u inzicht geven in uw energieverbruik.

Hoe ga ik zelf duurzame energie opwekken?

De energie die u na genomen reductiemaatregelen nog nodig heeft kunt u, door gebruik te maken van bijvoorbeeld de zon, de wind of biomassa, zelf (of samen met anderen op uw bedrijfsterrein) duurzaam opwekken. Onderzoek samen met de duurzame energiepartners van Samen Klimaatactief hoe u dit voor uw winkel kan realiseren. Specifieke uitgebreide oplossingen, soms in samenwerking met andere winkels of bedrijven uit de buurt, zijn bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet, warmte/koude opslag (WKO), of een kleine warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) met biomassa. Zonnepanelen op dak of gevel zijn dan weer wat eenvoudiger. Ook is het mogelijk om via de op deze website genoemde energieleveranciers al direct zelf groene energie aan te kopen.

Waarmee compenseer ik (nog) niet te reduceren CO2-uitstoot?

U kan (nog) niet te reduceren uitstoot van CO2 van bijvoorbeeld uw verwarmingsinstallatie, uw wagenpark of vliegreizen compenseren via het steeds verder verspreide systeem van ‘carbon credits’. Door de aankoop van carbon credits kunnen gespecialiseerde en erkende organisaties het geld van die carbon credits gebruiken om CO2-reducerende projecten te financieren, bvb bebossingsprojecten of energiezuinige kookpotten in ontwikkelingslanden. Dit concept van internationale samenwerking wordt door het Paris Agreement, art.6) sterk ondersteund.  Het is vanzelfsprekend van essentieel belang om betrouwbare partners voor carbon credits te selecteren. Die vindt u zeker bij Samen Klimaatactief (rubriek CO2-berekening).

Meer achtergrondinformatie, vindt u hier.

Hoe communiceer ik de genomen stappen met mijn stakeholders?

Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden zoals buurtbewoners kunnen de door u genomen stappen naar energiebewust ondernemen pas waarderen wanneer ze ervan weten. Communiceer daarom en inspireer anderen om uw voorbeeld te volgen. Daarnaast creëert u door effectieve communicatie een unieke positionering in uw markt. Maak gebruik van ons communicatieplan en vraag de partners van Samen Klimaatactief naar hun communicatieve mogelijkheden.