Zelf hernieuwbare energie opwekken

Steeds meer bedrijven in Antwerpen wekken zelf een gedeelte van hun energie op. Met behulp van de zon, de wind, biomassa, warmte-koude opslag of biogas kan duurzame klimaatneutrale stroom of warmte worden opgewekt. Kijk hieronder voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en vraag experts via een vrijblijvende offerte om een voorstel.

Aanvraag voor:

m2

Zonne-energie

Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen (PV: photovoltaic) zetten de energie van de zon om in elektriciteit. Zonnepanelen zijn zo’n 2 centimeter dik en bestaan uit een glasplaat waaronder zonnecellen zitten. De elektriciteit wordt gemaakt door lichtomzetting en de laagspanning (gelijkstroom) wordt door middel van een omvormer naar de gebruikelijke netspanning van 230 Volt (wisselstroom) getransformeerd. Omdat zonnepanelen op licht werken, hoeft de zon niet persé te schijnen om toch energie op te wekken. Zonnepanelen kunnen zowel op plat als een schuin dak worden gemonteerd (bij voorkeur gericht op het zuiden of zuidwesten). Zonnepanelen zijn de jongste jaren gehalveerd in prijs en tegelijkertijd produceren ze meer stroom dan vroeger.

Naast PV-panelen zijn er ook zonnecollectoren waarmee warm water geleverd via een systeem dat zowel op een schuin als platdak kan worden geplaatst. In de periode dat de zon onvoldoende energie levert om het water naar de gewenste waarde van 65 graden celsius te brengen is bijstook nodig. Vaak is daarom dit systeem tevens aangesloten op de CV-ketel of de warmtepomp.

De combinatie van beide systemen bestaat ook: de hybride zonnepanelen of PVT (photovoltaic thermic). Deze panelen produceren zowel warm water als stroom. Ze produceren meer stroom dan een klassiek PV-paneel omdat ze in de zomer afgekoeld worden. Daardoor verhoogt het elektrisch rendement. Ze produceren wel iets minder warmte dan klassieke collectoren. Het is een nog jonge technologie. PVT is vooral geschikt in geval van beperkt dakoppervlak.

Meer weten? Vind hier > meer nuttige informatie over het plaatsen van zonnepanelen.

Windenergie

In stedelijke en KMO-omgevingen vormen zogeheten ‘micro-windturbines’ een makkelijk alternatief om duurzame windenergie op te wekken. Deze turbines zijn niet zo groot (3 à 5 m hoog, 0,5 à 50kW vermogen) en makkelijk op bijvoorbeeld daken van scholen of bedrijfspanden te installeren. Meestal is enkel een omgevingsvergunning nodig. Het financieel rendement varieert tussen 3-15%. Deze microturbines produceren vooral stroom tijdens de winter, lente en herfst en ook ‘s nachts. Ze vormen dus een uitstekende aanvulling op zonnepanelen die vooral tijdens de lente en zomer en overdag goed produceren. Bedrijven met een deels constante stroombehoefte varen hier goed bij. 50kW turbines worden bijkomend ondersteund door groenestroomcertificaten (2018: 58,50 EUR/MWh). Er is ook bijkomende investeringssteun voor bedrijven in de maak.

De grote en bekende windturbines, vermogen typisch 2 à 3 MW (mega Watt), produceren elk, afhankelijk van de plaatselijke windomstandigheden, tussen de 4 en 6 miljoen kWh groene stroom per jaar. De investering bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro per MW. Terugverdientijd: 7 tot 10 jaar.  Voor de geproduceerde stroom ontvangt de eigenaar groenestroomcertificaten, bovenop de verkoopprijs van de stroom zelf. Zulke turbines worden meestal in groep opgesteld door gespecialiseerde windbedrijven die een stukje grond op een bedrijfsterrein kopen of voor een lange termijn huren via recht van opstal. Onderhandel zeker een lange-termijncontract voor afname van de stroom. Je spaart dan heel wat netbeheerskosten uit. Contacteer onze partners voor een concreet aanbod.

Biomassa

Biomassa is materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong en is bijvoorbeeld afkomstig uit landbouw of bosbouw of als afval uit productieprocessen. Biomassa wordt ingezet om biogas te produceren dat nadien gebruikt wordt om groene stroom mee op te wekken. Dat gebeurt meestal in biomethanisatie-eenheden in landbouwgebied. Daarnaast wordt vaste biomassa (houtschilfers en houtpellets) in specifieke energiecentrales als directe brandstof voor elektriciteitsproductie aangewend. Die laatste soort biomassa kan ook gebruikt worden voor het aandrijven van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). Daarmee worden groene warmte én groene stroom tegelijkertijd opgewekt.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een toestel dat gebruik maakt van de energie uit natuurlijke bronnen zoals bodem, omgevingslucht of water. Hierdoor gebruiken warmtepompen relatief weinig energie en al helemaal geen fossiele brandstoffen. Ze zijn  tot 40% zuiniger zijn dan de beste, gasgestookte CV-ketel. Formeel is een warmtepomp geen honderd procent duurzame energiebron omdat elektriciteit nodig is om de pomp te laten werken. Deze elektriciteit kan echter wel weer duurzaam opgewekt worden door middel van wind, water of zon. Voor praktische details en suggesties zie onze Wegwijzer warmtepomp .

Terugverdientijd van de investering en subsidies

De terugverdientijd van de investering in duurzame energieopwekking is afhankelijk van diverse factoren, zoals de techniek die wordt ingezet en de schaalgrootte. Ook spelen subsidies, de prijsstijging van grijze energie en de waardevermeerdering van het vastgoed een rol. Vraag vrijblijvend om informatie over de verschillende mogelijkheden.

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling, ofwel WKK, is het principe om warmte en elektriciteit gelijktijdig te produceren. Op deze manier wordt aardgas veel efficiënter gebruikt dan wanneer apart warmte met een ketel gemaakt wordt en elektriciteit wordt aangekocht uit de grote klassieke centrales. WKK is het snelst rendabel voor bedrijven die ook in de zomermaanden of het voor- en naseizoen een redelijke warmtevraag hebben, zoals zwembaden, hotels, zorginstellingen en vele kleinschalige industrieën. Voor deze bedrijven kan de terugverdientijd vaak minder dan drie jaar zijn en kan de CO2-besparing wel 30% bedragen t.o.v. conventionele opwek. Als de WKK groen gas gebruikt, is de warmte en elektriciteit zelfs helemaal CO2-vrij.

Meer weten? Vind hier > meer nuttige informatie over Warmtekrachtkoppeling.

Uw bedrijf ook hier?
Meer comfort met minder energieverbruik
Duurzame energie-oplossingen voor bedrijven en particulieren
Voor innovatieve lichtgewicht PV-oplossingen!
Voor state-of-the-art installaties:
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!