Antwerpen Linkeroever

Klimaatneutraal2030

Als deelnemer aan de Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren tot nul herleiden in 2030. De stad schoof Linkeroever naar voor als proeftuin voor versnelde klimaatactie.

Nieuws uit Antwerpen Linkeroever

Stedelijke klimaatambities versneld waarmaken op L...

Stedelijke klimaatambities versneld waarmaken op L...

Als deelnemer aan de Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen de uitstoot van broeikasgassen o...

Lees meer

Uw collega-ondernemers in Antwerpen Linkeroever delen hun succes