Productieproces

Hoe is binnen uw productie- of industrieel proces te besparen op energie? De mogelijkheden hiervoor zijn onbeperkt! We noemen op deze pagina enkel de voornaamste besparingsmogelijkheden. Maak voor een verdiepingsslag gebruik van de kennis en kunde van de partners van Samen Klimaatactief.

Aanvraag voor:

Optimaliseer energieverbruik machines

Meet het energieverbruik van uw machines en stel ze vervolgens af op een betere energie-efficiëntie. Zet machines uit wanneer ze niet actief deelnemen aan het productieproces.

Daarnaast kan je 8-15% besparen op stroomverbruik door de stroom- en spanningskwaliteit, de zogenaamde “power quality”, te verbeteren. Dat doe je door enkele bijkomende apparaten te laten installeren. Die vangen de door elektronische apparatuur veroorzaakte harmonische vervuiling en bijhorende blindstroom op. Daarenboven voorkom je zware boetes van de netbeheerders. Kijk op je energiefactuur naar de rubriek “Cosinus phi”.

Meer weten? Lees  Steekkaart besparen door Power Quality

Efficiënte afstemming machinepark

Hoe efficiënter de interne logistiek, hoe lager het energieverbruik. Zet machines op logische volgorde fysiek bij elkaar, onderzoek hoe materialen of halffabricaten beter verpakt kunnen worden en evalueer de wijze waarop goederen nu intern worden vervoerd.

Bespaar energie bij perslucht

Bij het comprimeren van lucht naar perslucht komt 90% van de benodigde energie vrij als warmte. De overige 10% zit in de perslucht. Daarnaast ontstaat er drukverlies vanwege transport door lange of te dunne leidingen, bij lekken of een onjuiste afstelling van de persluchtgedreven apparatuur. Door het gebruik te optimaliseren en warmte terug te winnen is veel te besparen op energieverbruik en kosten. Datzelfde geldt bij een energie-efficiënte besturing van de installatie en goed onderhoud.

Meer weten? Vind hier > meer nuttige informatie over energiezuinige persluchtinstallaties.

Minder energieverbruik door materiaalbesparing

Ook door de samenstelling van een product te wijzigen is energie te besparen. Dit kan door minder materiaal te gebruiken (dematerialisatie) of door een ander materiaal te gebruiken (materiaalsubstitutie). Bij dematerialisatie haalt u de energiewinst uit het gebruik van minder grondstof per eenheid product. Een voorbeeld hiervan is het reduceren van verpakkingsmateriaal. Bij materiaalsubstitutie vervangt u de ene grondstof voor een andere, energiezuinigere grondstof. Bij grondstofvervanging kunt u ook denken aan de toepassing van gerecyclede materialen, zoals kunststofrecyclaat