Energie besparen op ICT

Uw bedrijf kan op energiekosten besparen bij het gebruik van computers, printers, servers en andere ICT-apparatuur. Bijvoorbeeld door bij aankoop en gebruik bewuster te kijken naar energie. Kijk hieronder voor belangrijke energiebesparingstips en vraag de experts van Samen Klimaatactief om advies:

Optimaal benutten ICT-capaciteit

Datacenters zijn nu al verantwoordelijk voor 3% van het totale energieverbruik in de wereld en hun verbruik verdubbelt elke vier jaar. Nochtans zijn individuele hardwareconfiguraties bij de ondernemingen zelf nog grotere energieverbruikers. Cloud-toepassingen zijn dus energetisch niet slechter.

U kunt ook door het optimaal benutten van uw ICT-capaciteit energie besparen. In de praktijk wordt vaak meer ICT-capaciteit (zoals servers, netwerk en harddisks) gekocht dan noodzakelijk is waardoor overcapaciteit ontstaat. Alle capaciteit van ICT-apparatuur verbruikt elektriciteit, dus ook overcapaciteit. Wacht daarom nog even met uitbreidingen wanneer de huidige capaciteit nog toereikend is. Ook kunt u bestaande ICT-apparatuur deels zwaarder belasten of uitschakelen, waardoor de apparatuur efficiënter wordt gebruikt.

Serverruimte

ICT-apparatuur in een serverruimte zoals servers, opslagsystemen en netwerkapparatuur geven veel warmte af. Koeling helpt de bedrijfszekerheid van deze apparatuur te garanderen. Optimaliseer de koeling door de luchtstromen te optimaliseren. Hergebruik de warme lucht voor verwarming van andere ruimtes. Zorg dat zo min mogelijk warme en koude lucht verloren gaat of wordt geblokkeerd. Gebruik cloud-toepassingen als alternatief voor eigen servers. Data centers zijn doorgaans zuiniger dan individuele dataservers bij bedrijven zelf.

Vervang oudere apparatuur

Jaarlijks neemt de capaciteit van nieuwe ICT-apparatuur (zoals de opslagcapaciteit of processorsnelheid) met ongeveer 100% toe, terwijl het energiegebruik met ongeveer 20% toeneemt. ICT-apparatuur ouder dan vier jaar, heeft in vergelijking tot moderne ICT-apparatuur een zeer beperkte capaciteit ten opzichte van het energiegebruik.

Gebruik een laptop in plaats van een desktop PC

Een laptop verbruikt behoorlijk minder dan een desktop pc. De zuinigste desktop pc met beeldscherm verbruikt meer dan de meest uitgebreide laptop.

Dimmen of uitschakelen van het beeldscherm

U kunt zelf op uw PC instellen wanneer door uw besturingssysteem zoals Windows of iOS het beeldscherm wordt gedimd of uitgeschakeld. Dimmen en uitschakelen vindt na uw instelling automatisch plaats wanneer er een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 minuten) geen activiteit op uw PC is geweest. Helaas blijven nog steed heel wat monitors aan staan tijdens de nacht en weekends.

Energie besparen op uw kopieermachine

In kantoren staan kopieerapparaten soms dag en nacht aan. Kleine kopieerapparaten verbruiken zo’n 50 Wh en grote kopieerapparaten zo’n 100 Wh in ruststand aan sluipverbruik. Moderne kopieerapparaten zijn vaak al voorzien van functies die het energieverbruik in ruststand minimaliseren. Bij oudere machines kunt u energie besparen met een tijdschakelklok. Die klok schakelt de apparatuur uit tijdens de uren dat er niemand aanwezig is. U bespaart 10 tot 20% op de energie(kosten).

Het nieuwe werken

ICT maakt het nieuwe werken mogelijk. Werknemers kunnen thuis of in de trein inloggen op het het IT-netwerk van hun werkgever waarmee ze minder aanspraak maken op de bedrijfsruimte. Hierdoor zijn meer flexibele werkplekken nodig. Een flexwerkpleksysteem levert in kantoren gemiddeld 25 % ruimtebesparing op. Daardoor is ook minder energie nodig voor verwarming en verlichting, alhoewel die dan wel ergens anders (zoals op de thuiswerkplek) nodig is.

Uw bedrijf ook hier?
Financiering van renovatie en energie-efficiëntieprojecten
Klimaatplan2030 via Samenklimaatactief
Wilt u uw gevel(s) snel vergroenen zonder extra werk nadien?
Afrekenen van collectieve warmte en koude zonder zorgen
Duurzame energie-oplossingen voor bedrijven en particulieren
Hoogwaardige systemen voor daglichttoetreding, ventilatie- en klimaatregeling, rookbeheersing en gebouwbeveiliging
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!
Maak uw gebouw klaar voor de toekomst met Core Fm
Draag bij aan de transitie naar hernieuwbare energie!
Oplossingen die organisaties in staat stellen hun activiteiten duurzaam uit te voeren
Voor innovatieve lichtgewicht PV-oplossingen!
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Meer comfort met minder energieverbruik
Voor state-of-the-art installaties: