Duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen begin al bij de ontwerpfase waar gekozen kan worden voor duurzame materialen en energie-efficiëntie. Zie hieronder voor tips en ideeën en vraag de op deze pagina genoemde partners hoe ze u verder kunnen helpen.

Aanvraag voor:

Bouwkosten en terugverdientijd

Ten opzichte van conventionele bouw ligt de initiële investering iets hoger, maar aantrekkelijke subsidie- en fiscale mogelijkheden compenseren het verschil in bouwkosten. Voeg daarbij de op termijn aanzienlijke besparing op energie- en andere operationele kosten en de balans slaat door in het voordeel van duurzaam bouwen. Sommige maatregelen kennen al een terugverdientijd van slechts enkele maanden.

Kenmerken van duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen onderscheiden zich vaak ook door meervoudig ruimtegebruik en een ligging die heel natuurlijk past binnen de ruimtelijke indeling van de omgeving. Door duurzaam te bouwen voldoen de gebouwen ook na lange tijd nog aan de eisen die u dan stelt, kunnen ze van functie veranderen en blijven ze esthetisch boeiend.

Duurzaam bouwen loont

Duurzaam bouwen loont en kent vele mogelijkheden. Het is mogelijk om tot 50% op energieverbruik te besparen door middel van intelligente gebouw- en installatieconcepten. Start met het zelf opwekken van duurzame energie met behulp van zonne-energie en warmte-koudeopslag. Installeer energiezuinige verlichting en hergebruik ruimtes en materialen. Isoleer de muren, vloer, ramen en het dak van uw gebouw en maak gebruik van een hoogrendementsketel of warmtepomp. De oplossingen zijn eindeloos en helpen u te besparen op energiekosten.

Volgens een Britse studie raken duurzame gebouwen sneller verhuurd en trekken ze financieel stabielere huurders aan. Daarenboven zullen wegens strengere EPC-regelgeving duurzame gebouwen hun vastgoedwaarde veel beter blijven behouden dan minder goed onderhouden gebouwen. Zelfde effect op voorwaarden van vastgoedleningen..

Nieuwe verplichtingen voor grote niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen

Het Vlaams Energieagentschap werkt aan een nieuwe methodiek om de CO2-uitstoot van grote niet-residentiële (NR) gebouwen te verbeteren.

Het is lastig om een energieprestatiecertificaat (EPC) zoals dat voor residentiële en nu ook voor kleine niet-residentiële gebouwen geldt, ook in te zetten voor grote niet-residentiële gebouwen.

Dat zijn gebouwen met een niet-residentiële bestemming en met een vloeroppervlak groter dan 500m2 vloeroppervlak of 1000m2 als het gaat over aaneengesloten NR-eenheden.

De nieuwe aanpak voor de grote gebouwen is gebaseerd op een combinatie van een label en een kengetal.  

Het label verwijst naar het aandeel van de werkelijke, gemeten en geproduceerde hernieuwbare energie in het totale energieverbruik.

Met het kengetal wil de overheid niet zozeer het werkelijke verbruik benaderen, maar wel een indicatie van de knelpunten, bvb enkel glas, aanduiden.

De overheid heeft deze voorstellen ondertussen getoetst bij het bedrijfsleven. De reacties zijn positief. De echte en dus niet enkel berekende verbruiken kunnen in het nieuwe model mee opgenomen worden. Daarenboven is er een duidelijke link met de klimaatdoelstellingen op lange termijn, namelijk C02 verminderen en fossielvrije energie inzetten. Daarnaast zouden de gebruikers over voldoende vrijheid beschikken om die doelstellingen te behalen. 

In 2023 zou de overheid het nieuwe EPC op de eigen overheidsgebouwen willen toepassen en vanaf 2025 volgen de NR-gebouwen, maar dat is nog onder voorbehoud.

Gebouweigenaars moeten dus op zoek naar bedrijven die hen kunnen helpen om hun energieverbruik te verminderen en te vergroenen. Ook studiebureaus kunnen hen daarbij ondersteunen.  Samen Klimaatactief geeft graag gratis advies over een mogelijke aanpak en stelt daarvoor ook een handige tool gratis ter beschikking.

Opmerking: ook leveranciers van producten en diensten kunnen hun aanbod op het platform van Samen Klimaatactiefkenbaar maken.

Uw bedrijf ook hier?
Hoogwaardige systemen voor daglichttoetreding, ventilatie- en klimaatregeling, rookbeheersing en gebouwbeveiliging
Voor state-of-the-art installaties:
Duurzame energie-oplossingen voor bedrijven en particulieren
Meer comfort met minder energieverbruik
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Draag bij aan de transitie naar hernieuwbare energie!
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!