Circulaire nevenstromen

Reststromen vermijden is vanzelfsprekend het allerbelangrijkste doel. Daarna volgen hergebruik van reststromen, gevolgd door herverwerken en tot slot energetische recuperatie. Voor elk van deze stappen is het belangrijk om de reststromen gescheiden aan te leveren. Daardoor bespaart u op de uitstoot van broeikasgassen.

Uw bedrijf ook hier?
Klimaatplan2030 via Samenklimaatactief
Financiering van renovatie en energie-efficiëntieprojecten
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!
Draag bij aan de transitie naar hernieuwbare energie!
Afrekenen van collectieve warmte en koude zonder zorgen
Voor innovatieve lichtgewicht PV-oplossingen!
Oplossingen die organisaties in staat stellen hun activiteiten duurzaam uit te voeren
Zonnepanelen en energie-opslagbatterijen
Hoogwaardige systemen voor daglichttoetreding, ventilatie- en klimaatregeling, rookbeheersing en gebouwbeveiliging
Wilt u uw gevel(s) snel vergroenen zonder extra werk nadien?
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Meer comfort met minder energieverbruik