Circulaire nevenstromen

Reststromen vermijden is vanzelfsprekend het allerbelangrijkste doel. Daarna volgen hergebruik van reststromen, gevolgd door herverwerken en tot slot energetische recuperatie. Voor elk van deze stappen is het belangrijk om de reststromen gescheiden aan te leveren. Daardoor bespaart u op de uitstoot van broeikasgassen.

Uw bedrijf ook hier?
Klimaatplan2030 via Samenklimaatactief
Financiering van renovatie en energie-efficiëntieprojecten
Meer comfort met minder energieverbruik
Link de kost van uw investeringen aan de écht gerealiseerde opbrengsten
Voor innovatieve lichtgewicht PV-oplossingen!
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!
Tot 6x meer energieopbrengsten met gecombineerde zon/windoplossingen
Afrekenen van collectieve warmte en koude zonder zorgen
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Integrated solutions for wind and solar energy on roofs
Wilt u uw gevel(s) snel vergroenen zonder extra werk nadien?