Circulaire nevenstromen

Reststromen vermijden is vanzelfsprekend het allerbelangrijkste doel. Daarna volgen hergebruik van reststromen, gevolgd door herverwerken en tot slot energetische recuperatie. Voor elk van deze stappen is het belangrijk om de reststromen gescheiden aan te leveren. Daardoor bespaart u op de uitstoot van broeikasgassen.

Uw bedrijf ook hier?
Financiering van renovatie en energie-efficiëntieprojecten
Klimaatplan2030 via Samenklimaatactief
Draag bij aan de transitie naar hernieuwbare energie!
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Hoogwaardige systemen voor daglichttoetreding, ventilatie- en klimaatregeling, rookbeheersing en gebouwbeveiliging
Zonnepanelen en energie-opslagbatterijen
Wilt u uw gevel(s) snel vergroenen zonder extra werk nadien?
Voor innovatieve lichtgewicht PV-oplossingen!
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!
Meer comfort met minder energieverbruik
Afrekenen van collectieve warmte en koude zonder zorgen