Circulaire nevenstromen

Reststromen vermijden is vanzelfsprekend het allerbelangrijkste doel. Daarna volgen hergebruik van reststromen, gevolgd door herverwerken en tot slot energetische recuperatie. Voor elk van deze stappen is het belangrijk om de reststromen gescheiden aan te leveren. Daardoor bespaart u op de uitstoot van broeikasgassen.

Uw bedrijf ook hier?
Financiering van renovatie en energie-efficiëntieprojecten
Klimaatplan2030 via Samenklimaatactief
Meer comfort met minder energieverbruik
Voor innovatieve lichtgewicht PV-oplossingen!
Maak uw gebouw klaar voor de toekomst met Core Fm
Duurzame energie-oplossingen voor bedrijven en particulieren
Oplossingen die organisaties in staat stellen hun activiteiten duurzaam uit te voeren
Wilt u uw gevel(s) snel vergroenen zonder extra werk nadien?
Naoorlogse gebouwen herontwikkelen voor hedendaags gebruik
Draag bij aan de transitie naar hernieuwbare energie!
Uw energietransitie… met garanties en zonder zorgen!
Voor state-of-the-art installaties:
Afrekenen van collectieve warmte en koude zonder zorgen
Hoogwaardige systemen voor daglichttoetreding, ventilatie- en klimaatregeling, rookbeheersing en gebouwbeveiliging