Jan Jaeken - 22 juni 2021

Nieuwe opportuniteiten voor samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen

Bedrijven kunnen vaak heel wat winnen bij samenwerking met andere bedrijven op hun bedrijventerrein.

Hiervoor kunnen ondernemingen rekenen op de actieve ondersteuning van POM Antwerpen (“Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij”). Niet enkel de bedrijven zelf, maar ook de bedrijventerreinverenigingen, ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen en lokale besturen komen in aanmerking.

Concreet gaat het over volgende thema’s:

  • Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit
  • Ketenbeheer, water en afval
  • Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting
  • Risicobeheersing en beveiliging
  • Delen van diensten en personeel
  • Mobiliteit en vervoer
  • Financiering en werking
  • Projecten

Specifiek voor energie, heeft de EU een Richtlijn uitgevaardigd die het mogelijk maakt om vlotter energie met collega-bedrijven uit de buurt uit te wisselen. Zo kan in de toekomst bijvoorbeeld het surplus aan zonne-energie van het ene bedrijf aan een ander bedrijf in de buurt geleverd worden. Nu kan dat (nog) niet. Dat concept heet “Energy Community”. De Vlaamse wetgeving wordt momenteel aangepast aan deze nieuwe Richtlijn en zou volgend jaar in het Vlaamse Parlement moeten goedgekeurd worden.

Om bedrijven vlot te kunnen bijstaan, fungeert Peter Carpentier als Single point of contact (SPOC) bij POM Antwerpen. Hij verstrekt eerstelijnsadvies met betrekking tot bedrijventerreinmanagement. Indien relevant schakelt de SPOC het Kennisnetwerk BTM(bedrijventerreinmanagement) in bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject. Het Kennisnetwerk BTM is een samenwerkingsverband van alle vijf Vlaamse POM’s en wordt ondersteund door het Agentschap Innoveren &  Ondernemen.

Neem dus zeker vrijblijvend contact op met SPOC Peter Carpentier .