Jan Jaeken - 22 juni 2021

Gemeente Beveren wint bij energiemonitoring

Gemeente Beveren monitort al sinds 2014 het energie- en waterverbruik in de Centrumschool (dagonderwijs en muziekschool) en de Stelplaats, de thuisbasis van de gemeentelijke technische diensten.

Dankzij digitale monitoring hebben ze de eerste drie jaren al behoorlijk wat stroom en gas uitgespaard.

In de school is dat 15% (140 000 kWh) gas en 26% (30 000 kWh) elektriciteit. In de Stelplaats is dat zelfs 30% (60 000 kWh) elektriciteit.

Ook water wordt digitaal opgevolgd. Om het kwartier worden verbruikswaarden gemeten. Bij waterlekken wordt een alarm per SMS of e-mail verstuurd. Daardoor kon de gemeente al enkele keren snel ingrijpen en veel waterverlies en -schade voorkomen.

De terugverdientijd voor het ganse monitoringpakket lag op minder dan twee jaar.

De nieuwe gebouwen van de gemeente werden uitgerust met de best beschikbare technieken. Daarom werd monitoring van energie- en waterverbruik vanaf de ingebruikname van de gebouwen geïnstalleerd. Het systeem van Beveren werd door Fifth Play geïnstalleerd.

Samen Klimaatactief beveelt monitoring-activiteiten aan omdat de maatregel makkelijk implementeerbaar is en snel is terugverdiend.

Raadpleeg onze partners voor een concreet voorstel.