Jan Jaeken - 22 juni 2021

Energie makeover voor Sportcentrum De Nekker

Sport-en recreatiecentrum De Nekker wordt momenteel energetisch onder handen genomen. Het in Mechelen bekende complex van 16 000m2 herbergt een zwembad en sporthal. De verouderde installaties zorgden voor een veel te hoge energiefactuur.

Engie-Cofely en De Nekker hebben daarom samen een ambitieuze roadmap opgesteld en die wordt stapsgewijs uitgevoerd. Op het programma staan installatieverbeteringen (WKK, PV-panelen, vervanging van pompen en verlichting, enz.). Ook het gebouw zelf wordt onder handen genomen met thermostatische kranen, spaardouches en isolatie. Daarnaast wordt het onderhoud van de installaties gedurende 12 jaar door Engie-Cofely verzorgd. Dat is nodig want de energiegroep verbond zich ertoe om de jaarlijkse energiefactuur van De Nekker met 20% te verminderen. Daarmee wordt elk jaar 177 ton CO2 bespaard.

Concreet werd een energieprestatiecontract (EPC) opgesteld: De Nekker hoeft niets te investeren maar betaalt de investering door het energiedienstenbedrijf (ESCO) van Engie-Cofely terug via de jaarlijkse energiebesparing. Dat betaalt boetes in geval van ontoereikende prestaties en ontvangt bonussen in geval het resultaat beter is dan werd vastgelegd.