Jan Jaeken - 22 juni 2021

Eindelijk bewezen: open winkeldeuren brengen niets extra op.

Met het  blijvende koude weer moeten we dit weer onder de aandacht brengen. Een uitgebreide veldstudie met camera-analyse en andere doordachte tools wijst het duidelijk uit: gesloten winkeldeuren leiden niet tot minder bezoekers in de winkel en evenmin tot minder omzet. Onderzoeksbureau Haystack, gespecialiseerd in consumentenonderzoek heeft in samenwerking met Fluvius, Stad Antwerpen,  Stadslab2050 en de Vlaamse overheid in de Antwerpse winkelstraten een uitgebreide reeks tests opgezet. Acht winkels werden via straatcamera’s en sensoren gemonitord. Daarnaast werden ook drie “nudges” getest. Dat zijn kleine “duwtjes” om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Zo werd extra verlichting, een bordje “wij zijn open” en een poster met een impliciete uitnodiging om binnen te komen, als nudges getest. Geen enkele van de drie nudges leidde echter tot meer bezoekers of meer omzet.

Het onderzoek was duidelijk: de gesloten winkeldeuren leidden zeker niet tot minder bezoekers in de winkel of minder omzet. 

Eveneens heel duidelijk was de enorme energiebesparing van liefst 41% door de deuren dicht te houden in de testmaand november. Op jaarbasis leidt dat tot 37% energiebesparing en nogmaals zonder verlies aan bezoekers of omzet.

Het lijkt er op dat de beeldvorming zich vooral afspeelt bij de winkeliers zelf en niet bij de klanten. In tijden van groeiende klimaataandacht zouden open winkeldeuren weleens kunnen leiden tot negatieve perceptie bij klimaatbewuste kopers. 

Tip: winkeldeuren dicht houden en 37% lagere energiefactuur.

Meer details over de studie vind je hier