Jan Jaeken - 22 juni 2021

Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg is paraat voor het klimaat!

BA Campus Pitzemburg stelde enkele jaren geleden een strategie op om hun monumentale gebouwen energiezuiniger te maken. Daarbij volgen ze de “Trias Energetica”-aanpak. De school heeft dan ook eerst het energieverbruik verminderd door in te zetten op dakisolatie, stookplaatsvervanging, thermostatische kranen, het vervangen van schrijnwerk en het plaatsen van slimme ledverlichting. Deze verlichting houdt rekening met aanwezigheid en daglicht. Speciaal op vraag van de leerkrachten werd een lichtschakelaar ‘presentatie’ toegevoegd.

Deze UNESCO-school zet echter niet alleen in op energiebesparing, maar ook op bewustwording en gedragsverandering bij de leerlingen. Zij zijn immers de toekomst! Daarom kreeg de school, samen met 6 andere scholen dan ook ondersteuning van Mechelen Klimaatneutraal!