Jan Jaeken - 22 juni 2021

Brouwerij Het Anker bespaart water!

Op 6 september 2018 tekende brouwerij Het Anker een Green Deal met de Vlaamse overheid. Samen met acht andere brouwers, willen ze het waterverbruik verminderen bij het reinigen van flessen en vaten. Voor één liter bier is nu 6 liter water nodig. De brouwers vormen samen een lerend netwerk om dat volume te reduceren. De brouwers leren van elkaar en de Vlaamse overheid engageert zich om drempels weg te nemen. Zo wordt onderzocht of het reinigingswater kan hergebruikt worden. Ontdek of ook jouw bedrijf in aanmerking komt voor een Green Deal!