Jan Jaeken - 22 juni 2021

Biodiversiteit en bedrijven

Bedrijven en biodiversiteit? Ze gaan wel degelijk goed samen! Meer natuur heeft niet alleen voordelen voor plant en dier, maar ook voor de gezondheid van je werknemers, je imago … 

Vooral bedrijventerreinen bieden heel wat kansen om meer biodiversiteit te creëren en natuur te verbinden.

Niet enkel de natuur wint bij een biodivers bedrijventerrein, ook voor een bedrijf brengt werken aan biodiversiteit voordelen met zich mee:

  • een groener imago
  • een aantrekkelijke werkomgeving voor collega’s en klanten
  • een vermindering in de kosten voor het groenbeheer

Wist je dat contact met de natuur de concentratie van de werknemers bevordert en kan leiden tot minder stress? Het kan ook de immuniteit versterken en de kans op overgewicht verkleinen.

POM Antwerpen werkt daarom actief aan het verduurzamen van haar bedrijventerreinen.  Concrete acties omvatten de aanleg van gezamenlijke water- en groenbuffers en het verzekeren van een vlotte mobiliteit.