Door: Jan Jaeken, 7 oktober 2016


Kamp C: ook voor bedrijven

Een vaste waarde in het beleid circulaire economie van de provincie Antwerpen is Kamp C (www.kampc.be), het provinciaal centrum voor duurzaam en innovatief bouwen en wonen. Kamp C is ook dé Vlaamse cleantech-antenne voor de bouwsector. Bij Kamp C staat de transitie naar een duurzame samenleving centraal. Duurzaamheid en innovatie zijn hierbij de sleutelbegrippen. Of zoals Kamp C het zelf omschrijft: “We willen de bouwsector begeleiden naar een door duurzaamheid gedreven sector die klaar is voor disruptieve innovaties. Circulair bouwen is daar een onderdeel van. Deze benadering zal de traditionele processen omvergooien. Kamp C trekt daarbij de kar via doe-projecten om de Vlaamse bouwsector mee te nemen en te activeren via de praktijk. We komen in actie en nemen deel aan inspirerende processen en projecten die tonen dat we klaar zijn voor de toekomst.”

Voorbeelden van innovatieve projecten die Kamp C opneemt zijn 3D-printen in de bouw, circulair bouwen, circulair aanbesteden en GeWOONtebreker. Bovenal werkt Kamp C aan het eerste 100% circulaire bedrijvencentrum in Vlaanderen (‘t Centrum).

Kamp C richt zich voornamelijk tot vier doelgroepen.

1. Bedrijven en professionelen

Bedrijven en ondernemers kunnen zich op Kamp C/De Basis vestigen of events organiseren. Maar ook deelnemen aan verschillende netwerk- en samenwerkingsinitiatieven. Ze worden ook als partner ingeschakeld in verschillende Europese projecten van Kamp C.

2. Particulieren

Particulieren kunnen bij Kamp C terecht voor onafhankelijk advies rond je (ver)bouwprojecten, workshops, infosessies, de tentoonstelling Expo C, ….

3. Lokale overheden

Kamp C adviseert en begeleidt steden en gemeenten bij hun (gemeentelijk) bouwprojecten. Kamp C ondersteunt ook gemeenten die hun inwoners willen sensibiliseren rond duurzaam en energiezuinig bouwen.

4. Onderwijs- en opleidingsverstrekkers

Kamp C heeft educatieve pakketten rond duurzaam bouwen op maat voor scholen én voor de toekomstige bouwers of bouwprofessionelen. Het werkt zeer nauw samen met hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen vanuit zijn eigen uitgebreid kennisnetwerk.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief