Warmtecoalitie verbindt Mechelse organisaties rond ambitieuze klimaatactie

Om de klimaatverandering het hoofd te bieden, stelde de stad Mechelen een lokaal warmteplan op. Eén van de pijlers van dat plan is de ambitie om tegen 2050 geen enkel gebouw in de stad nog te verwarmen met fossiele brandstoffen. Het realiseren van deze doelstelling staat of valt met de samenwerking tussen de stad en andere actoren. Daarom zette stad Mechelen een brede warmtecoalitie op om samen het warmteplan te realiseren. Deze samenwerking kreeg op het Mechels Klimaatcongres van 26 april concreet gestalte met de ondertekening van het Warmtecharter.

Naast het stadsbestuur en oppositiepartijen N-VA, CD&V, PVDA en Vooruit, ondertekenden ook zo’n 25 bedrijven, organisatie en instellingen uit Mechelen het charter. Bij de ondertekenaars zijn onder meer energiecoöperatie Klimaan, distributienetbeheerder Fluvius en vastgoedbedrijf Quares. Het Charter van de warmtecoalitie is een vrijwillige, ambitieuze overeenkomst tussen burgers, bedrijven, overheden en organisaties. De ondertekenaars zijn bereid om een (belangrijke) rol te spelen in het Mechelse warmteplan en zetten hier hun expertise, tijd en middelen voor in.

Wie ook wenst aan te sluiten bij de Mechelse warmtecoalitie kan dat via onderstaande link:
https://klimaatneutraal.mechelen.be/warmtecoalitie

Foto: courtesy stad Mechelen