Jan Jaeken - 27 juni 2024

Europees project wil Mechelse ondernemingen ondersteunen bij energietransitie

In het kader van het Europese project GRITH (‘Green Renewable Industrial Transition Hotpots’) werkt stad Mechelen, samen met zeven projectpartner uit de Noordzee-regio, aan de energietransitie op industrie -en bedrijventerreinen. Het project onderzoekt hoe deze terreinen hotspots kunnen zijn voor de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie, voor de productie, distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte.

In Mechelen wordt in het kader van dit project onderzocht hoe een energiemakelaar kan helpen bij het faciliteren van collectieve projecten voor hernieuwbare energie en werkt de stad aan een centraal businessloket waar bedrijven terecht kunnen met vragen rond hernieuwbare energie. Daarnaast kijkt stad Mechelen in het kader van dit project met bijzonder aandacht naar de bedrijvenzone Mechelen-Noord. Uit eerder onderzoek bleek dat deze zone potentieel heeft voor de ontwikkeling naar een ‘energiehub’. Binnen GRITH wordt onderzocht hoe dit gestalte kan krijgen, zoals bijvoorbeeld door de aanleg van een warmtenet.

Stad Mechelen ontvangt in het kader van het GRITH-project steun van Interreg Noordzee en Provincie Antwerpen. Het project loopt nog tot april 2026.
Meer informatie over GRITH vindt u via volgende link.

beeld: courtesy stad Mechelen