Vergroeningsscans: nieuwe ondersteuning voor ondernemingen

Denkt jouw onderneming eraan om te investeren in een (industriële) warmtepomp, elektrische boiler, geothermie, warmtenet, … maar wil je eerst de technische en economische haalbaarheid van deze investering onderzoeken? Doe dan een vergroeningsscan bij een van de erkende dienstverleners waaronder Witteveen&Bos, Denercon, ABO Group.

Voor welke technologieën kan je een scan doen?  

  • (Industriële) warmtepomp
  • Elektrische boiler
  • Elektrificatie van industriële processen
  • Zonnethermie
  • Biogasketels en productie van biogas
  • Gebruik van restwarmte
  • Warmtenetten tussen bedrijven
  • Ondiepe en diepe geothermie
  • Waterstofboiler
  • Thermische opslag

Heb je een andere technologie in gedachten? Ook deze kan in aanmerking komen voor een vergroeningsscan. Stem je vraag vooraf af met VLAIO via info@vlaio.be.

Wat houdt zo’n scan in?  

De vergroeningsscan heeft zowel een technologisch als financieel adviesluik. Samen met een dienstverlener bekijk je op technisch vlak hoe je je energieverbruik groener kan maken. Een traject bestaat uit begeleiding bij de implementatie van marktklare technologische mogelijkheden en het scherp stellen van de business case. De uitvoeringstermijn van een traject wordt ingeschat op maximum drie maanden.

Welke financiële steun kan je krijgen?

VLAIO voorziet een tussenkomst van 85%. Als onderneming betaal je rechtstreeks aan de dienstverlener. De dienstverlener vraagt dan een tussenkomst aan VLAIO. De eigen bijdrage van de onderneming komt dus op 15%. De tussenkomst van VLAIO bedraagt maximaal € 10.000  per traject, exclusief btw.

VLAIO kan aanvaarden dat een onderneming een duurder traject aanvat, maar de VLAIO-bijdrage blijft beperkt tot € 10.000, exclusief btw. 

Wie voert de vergroeningsscan uit?

De scans worden uitgevoerd door een van de erkende dienstverleners. Erkende partijen met veel ervaring en kennis hierin zijn Witteveen&Bos, Denercon en ABO. Dank zij hun samenwerking met Samen Klimaatactief halen hun klanten nog meer uit de vergroeningsscans.

Hun contactgegevens vind je op onze website onder de rubriek “Partners”.