Jan Jaeken - 06 februari 2024

Mijn VerbouwPremie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van appartementen voortaan operationeel

Sinds 1 februari 2024 is de vernieuwde aanvraagmodule voor Mijn VerbouwPremie online beschikbaar. Vanaf nu is het voor Verenigingen van MedeEigenaars (VME’s), syndici en andere investeerders mogelijk een aanvraag in te dienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen.   De premie geldt voor eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie of verhuurders aan een woonmaatschappij. Volgende categorieën van werken komen in aanmerking: dak, muur, vloer, ramen en deuren, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair en een collectieve gascondensatieketel. U kunt geen aanvullende premie aanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler.  
De (nieuwe) aanvraagprocedure verloopt voortaan in 2 stappen.  
Stap 1: aanvraag basispremie door VME, syndicus of een andere investeerder.
Hierbij wordt het gebouwdossier opgemaakt. De aanvrager zal een aanvraag kunnen indienen per categorie van werken.   De aanvrager zal per aanvraag alle technische en financiële documenten moeten opladen (de attesten, facturen, offertes), ook voor die werken waarvoor de VME of investeerder zelf geen premie kan ontvangen (bijvoorbeeld een collectieve gascondensatieketel). Bijkomende documenten die moeten opgeladen worden zijn bijvoorbeeld de basisakte en een lijst van alle eigenaars (met vermelding van hun aandelen).   Er is een overgangsmaatregel die voorziet dat alle facturen voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen kunnen worden ingediend als ze dateren vanaf 1 juli 2020 en dit voor aanvragen ingediend voor 1 februari 2025 (en aanvraag uiterlijk op 31 oktober 2024 in geval van collectieve gascondensatieketel). De geldigheid van 2 jaar voor facturen is in deze overgangsperiode dus niet van toepassing.   Na het indienen, ontvangt de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging. De aanvrager moet deze ontvangstbevestiging bezorgen aan de betrokken eigenaars of verhuurders aan een woonmaatschappij voor het uitvoeren van stap 2.  
Stap 2: aanvraag aanvullende premie door eigenaar-bewoner of verhuurder aan een woonmaatschappij.   Na het aanmaken van het gebouwdossier op gebouwniveau (stap 1) zal de eigenaar-bewoner uit de laagste of middelste inkomenscategorie of verhuurder aan een woonmaatschappij een aanvraag voor een aanvullende premie kunnen indienen. De ontvangstbevestiging voor het gebouwdossier bevat de nodige informatie die de aanvrager kan bezorgen aan de eigenaars.   Een individuele eigenaar zal enkel voor die categorieën en werken die in het gebouwdossier werden aangevraagd een aanvullende premie kunnen aanvragen.   Op basis van de inkomenscategorie zal de aanvullende premie dan worden toegekend. Ook verhuurders van een appartement via een woonmaatschappij hebben recht op deze aanvullende premie, ongeacht hun inkomen.   De aanvraag van de aanvullende premie moet binnen de twee jaar gebeuren nadat de aanvraag voor de basispremie voor de gemeenschappelijke delen (tijdig) is ingediend.   Opgelet. Werd er voor 1 februari 2024 al een premie aangevraagd voor werken aan de gemeenschappelijke delen? Dan kan voor deze aanvraag geen aanvullende premie aangevraagd worden door de eigenaar-bewoners. Indien de aanvraag nog in behandeling is, kunt u deze nog annuleren en vanaf 1 februari 2024 een nieuwe aanvraag indienen.   Meer info.   Via een aantal instructievideo’s kan u nagaan hoe correct een aanvraag in te dienen.