Tot 100 000 EUR premie na audit

Een vernieuwde premie na audit maakt energiebesparende investeringen interessanter.

Met de energiecrisis in het achterhoofd stimuleert de Vlaamse overheid de Vlaamse ondernemingen om hun energie-efficiëntie op te krikken. Hiervoor werd o.a. de ‘premie na audit’ van distributienetbeheerder Fluvius, gericht op niet-residentiële gebouwen, grondig hervormd en verbeterd.

Wanneer een uitgevoerde energiestudie, energieplan of energieaudit aantoont dat een bepaalde investering een belangrijke energiebesparing oplevert in vergelijking met de bestaande situatie, en men deze investering daadwerkelijk uitvoert, kan de investerende onderneming hiervoor de ‘premie na audit’ ontvangen. Het premiebedrag werd opgetrokken van 25.000 euro per project per jaar naar 100.000 euro per investering. Het steunbedrag wordt berekend op basis van de rendabiliteit van de investering. Minder rendabele maatregelen komen in aanmerking voor de vernieuwde en verhoogde premie na audit.

Het resultaat is een premie die aantrekkelijker is voor de onderneming, wat op zijn beurt er voor zorgt dat bepaalde energiebesparende investeringen interessanter worden om uit te voeren. Dit betekent een dubbele winst voor de onderneming, aangezien een verhoogde energie-efficiëntie ook structureel kostenbesparend werkt.

Praktische informatie

Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/premienaaudit.

Benieuwd naar de vernieuwde voorwaarden van de premie na audit? https://www.voka.be/activiteiten/gratis-webinar-investeren-energiebesparing-wordt-nog-interessanter-dankzij-premie-na

Hebt u een specifieke vraag? Aarzel niet om een mailtje te sturen naar veka@vlaanderen.be.