Jan Jaeken - 28 april 2023

Energierenovatie van 4 gebouwen in Grâce-Hollogne: gemeente bespaart meer dan 50% energie en stoot 53% minder CO2 uit.

 

Vorige maand werd het officiële startschot gegeven van het energieprestatiecontract van de Waalse gemeente Grâce-Hollogne. Dankzij de geplande energierenovatie zal de gemeente iets meer dan 50% besparen op het primaire energieverbruik en zal de CO2-uitstoot van de 4 gerenoveerde gebouwen drastisch verminderen.

In het kader van dit contract zal Luminus Solutions energetische renovatiewerken uitvoeren in 4 gemeentelijke gebouwen, namelijk het gemeentehuis van Grâce, het sportcomplex Wathelet, de Ecole Degive en het geklasseerde OCMW-gebouw.

Met in totaal voor bijna 5 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen zal de gemeente het energieverbruik van de betrokken gebouwen met meer dan 50% kunnen terugdringen, en tegelijk de uitstoot van broeikasgassen met 116 ton per jaar verbeteren en het comfort voor de gebruikers verhogen.

De werkzaamheden omvatten de renovatie van de daken, de isolatie van de muren en de vervanging van de ramen. Daarnaast worden ook nieuwe verwarmings- en ventilatiesystemen (systeem D of C/C+) geïnstalleerd, worden er fotovoltaïsche panelen (30,6kWp) geplaatst op de daken en wordt de verlichting gemoderniseerd met LED. Bovendien wordt ook de regeling van alle technieken geoptimaliseerd.

Het contract omvat ook een luik sensibilisering. Naast de uitvoering van de werken, zijn ook opleiding en voorlichting van de gebruikers van de betrokken gebouwen van essentieel belang. Een correct gebruik is immers cruciaal om een maximale doeltreffendheid van de nieuwesystemen te kunnen garanderen. De bewustmaking van deze goede praktijken steunt op drie pijlers: het opleiden van de technische teams in het dagdagelijkse onderhoud, het sensibiliseren van de gebruikers van de gebouwen op het vlak van energiezuinigheid en het verstrekken van informatie over de gerealiseerde energiebesparingen via schermen of informatieborden.

Luminus Solutions staat in voor het technisch beheer van heel wat gebouwen (administratieve gebouwen, scholen, sporthallen, collectieve huisvesting, industrie, …) via de formule van energieprestatiecontracten (EPC). Bij de ondertekening van een EPC verbindt Luminus Solutions zich immers ertoe het energieverbruik te verminderen door te investeren in efficiënte apparatuur en te zorgen voor een optimaal onderhoud ervan.