Een Story over West Side, Knokke

Project West Side begon als een eenvoudige gevelrenovatie voor een vervallen en esthetisch bescheiden betonnen gebouw aan de kustlijn. De architecten vonden tijdens de studiefase bijkomende mogelijkheden voor uitgebreide upgrades die een meerwaarde op lange termijn zouden kunnen opleveren door de ruimtelijke kwaliteit, de levenskwaliteit en de energie-efficiëntie te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen.

Initiële gevelstudie

Uit een eerste studie bleek dat het gebouw door gebrekkige constructie in verval was geraakt. De agressieve lucht van het kustgebied had het beton langzaam maar zeker aangetast. Tijdens het uitzetten en krimpen bij temperatuurschommelingen waren scheuren ontstaan. Deze scheuren en het gebrek aan dichting stelden de betonwapening bloot aan corrosief zout water. Daardoor vergrootten de scheuren en verergerden de problemen.

Gevelvervangingsplan

De gevels werden volledig vernieuwd door het introduceren van een nieuwe geïsoleerde schil met minimale koudebruggen en maatwerk om in de toekomst scheuren te voorkomen. De ramen werden vervangen door energiezuinige en hoogperformante ramen.

Door deze maatregelen verkreeg het gebouw een sterk verbeterd energieprestatiecertificaat.

Esthetische en levenskwaliteitsverbeteringen

De vernieuwde gevel geeft het gebouw een hedendaagse uitstraling en verbetert de beleving van de bewoners sterk. Het ontwerp van de architecten van Redevelop zorgt voor een visuele verbinding met het kleurrijke plein, de lucht en de zee en extra daglicht.

Door de raamopeningen uit te breiden tot hun optimale grootte, integreert het ontwerp het landschap als een onderdeel van de beleving van het interieur. Bovendien kunnen de ramen met het nieuwe ontwerp door de bewoners zelf – dus kostenbesparend – worden schoongemaakt in plaats van dat dit aan een glazenwassersbedrijf wordt toevertrouwd.

Robuust, eco-vriendelijke materialen en duurzame bouwtechnieken

Het project maakt gebruik van slijtvaste en koolstofarme materialen als rockwool en hennepbeton alsook duurzame bouwmethoden om de impact op het milieu te minimaliseren. De aluminium panelen voor de gevel worden gedragen door een houten structuur en zijn ook volledig en onbeperkt recycleerbaar. De duurzaamheid wordt verder geoptimaliseerd door voor de renovatie van de binnenzijde van het gebouw te kiezen voor natuurlijke materialen zoals hout voor de wanden, kalkpleister, kalkchape en natuurstenen vloeren.

Renovaties van de woningen: eigentijdse leefomgevingen en financiële meerwaarde

Met kleinschalige appartementen en interieurconfiguraties die niet meer aangepast waren aan huidige noden, werd het steeds moeilijker om huurders of kopers te vinden. De architecten ontwikkelden daarom nieuwe ruimtes en configuraties door een aantal appartementen samen te voegen.

Timing

De architecten van Redevelop hebben het bouwproces zorgvuldig gepland om de actieve bouwtijd te beperken tot minder dan een jaar.

Foto: Jan Jaeken