Webinar: Waarom kiezen voor een gemeentelijk, privaat of coöperatief warmtebedrijf? Vier warmtebedrijven verdedigen hun model.

Op dinsdag 8 maart organiseerde Zero Friction een webinar. Welk type warmtebedrijf is het meest geschikt in welke situatie? Vier gastsprekers uit Nederland en België lichtten de voordelen en nadelen van hun gemeentelijk, privaat of coöperatief warmtebedrijf toe. Aansluitend konden de deelnemers vragen stellen aan de gastsprekers en met ze in debat gaan. Ben je geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met Zero Friction via info@zerofriction.com en verwijs naar Samen Klimaatactief. Je krijgt dan snel een gedegen antwoord op al je vragen.