Jan Jaeken - 21 december 2021

Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact gelanceerd

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) engageren de Vlaamse steden en gemeenten zich om hun klimaatambities verder op te drijven. Maar liefst 293 lokale besturen doen mee. Ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

De Vlaamse aanpak loont blijkbaar want die wordt binnenkort in de ganse EU uitgerold.

64 organisaties, bedrijven, sectorfederaties, energiecoöperaties ondersteunen het LEKP. Samen Klimaatactief is vanzelfsprekend van de partij om de lokale besturen te ondersteunen bij de praktische uitvoering van het LEKP in hun gemeente.

INFO: VVSG Netwerk Klimaat organiseert in de loop van de volgende maanden 4 webinars, telkens rond een van de 4 werven. Het eerste webinar vindt plaats op 14/1/22 en gaat over vergroening. Inschrijven via de website van VVSG.