Eerste Megapack batterij in gebruik bij LUIK Natie

Logistiek dienstverlener Luik Natie heeft zopas de eerste Tesla Megapack batterij in België ingehuldigd. Dat gebeurde op hun site in de Antwerpse haven.

Luik Natie had eerder al zonnepanelen en een windmolen geplaatst, samen goed voor meer dan 4MW vermogen. Door de koppeling hiervan met de batterij en een energiebeheersapplicatie kan Luik Natie de eigen elektriciteitsproductie meer inzetten in de eigen logistieke werkzaamheden, waaronder de koelinstallaties en laadpunten voor onder andere heftrucks.

Dank zij de batterij van liefst 1250 kWh wordt het bedrijf ook veel minder afhankelijk van het stroomnet en kan Luik Natie het net zelfs mee ondersteunen door minder af te nemen tijdens (dure) periodes met een tekort aan stroom en omgekeerd. Daardoor vermindert de elektriciteitsfactuur van Luik Natie. Via derdepartijfinanciering hoeft het bedrijf niet zelf de batterij te financieren.. Een mooi voorbeeld hoe duurzaamheid en economie samengaan.

Tegelijkertijd worden de eigen bedrijfsprocesen koolstofarmer gemaakt. Dat wordt alsmaar belangrijker omdat steeds meer klanten CO2-inspanningen van hun leveranciers en logistieke partners eisen.

De beperkte resterende CO2-uitstoot wordt via bebossingsprojecten in Guatemala en Burkina Fasogecompenseerd. Dat gebeurt dank zij de medewerking van het bedrijf CO2 Logic dat hierin over grote ervaring beschikt. Zij hebben aan Luik Natie ook het CO2-neutraal certificaat toegekend.

Soortgelijke opstellingen kunnen in heel wat bedrijven geïnstalleerd worden. De hoge energie- en CO2-prijzen maken zulke projecten steeds interessanter.

Meer info bij Samen Klimaatactief of CO2 Logic