Jan Jaeken - 29 juni 2021

Pendelfonds moet meer inzetten op bedrijvenparken

Dat is het advies van de SERV, de Economische Raad voor Vlaanderen aan de bevoegde minister.

Het Pendelfonds stimuleert duurzaam woonwerkverkeer door specifieke projecten te ondersteunen. De SERV stelt echter vast dat KMO’s en bedrijventerreinen nauwelijks een beroep doen op het Pendelfonds. Daarom moet er meer ingezet worden op het ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en op bedrijventerreinen. “De winsten inzake duurzaam woon-werkverkeer liggen hier echter voor het grijpen” schrijft de SERV. .Daarbij komt dat er geen decreetwijzigingen voor nodig zijn. Een aanrader dus voor bedrijvenparkmanagers om het Pendelfonds aan te spreken voor ondersteuning.