Jan Jaeken - 23 februari 2021

Oproep projecten klimaatneutrale bedrijventerreinen stad Antwerpen

Stad Antwerpen lanceert een oproep naar bedrijven en organisaties om innovatieve initiatieven in te dienen. Doel: bedrijventerreinen helpen verduurzamen en klimaatneutraal maken. Daarvoor heeft de stad 100 000 EUR  veil, via het Klimaatfonds. De stad heeft vooral oog voor drie assen: uitwisseling van koude/warmte tussen bedrijven, lokaal opgewekte energie en gebruik van slimme energiebeheersystemen.

De projecten mogen alleszins breed ingezet worden en diverse samenwerkingsvormen zijn mogelijk.  De stad heeft initieel twee bedrijventerreinen op het oog:

  • Groothandelsmarkt/Kielsbroek (Kiel, vlakbij BlueGate)
  • Kanaalkant (Deurne/Merksem rond Albertkanaal)

Projecten die schaalbaar zijn naar andere bedrijventerreinen krijgen pluspunten.

Goedgekeurde projecten krijgen een peter/meter toegewezen die jouw project mee opvolgt en bij wie je terecht kan met inhoudelijke vragen.

Met alle praktische vragen, kan je steeds terecht bij duurzame.stad@antwerpen.be.

Op 4 maart e.k. kan je deelnemen aan een online netwerkevent waar je terecht kan met al je vragen rond het Klimaatfonds en deze thematische oproep.