Jan Jaeken - 03 december 2020

Antwerps Klimaatplan 2030: actieve rol voor Samen Klimaatactief

Een beter klimaat begint bij een ambitieus Klimaatplan. 

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Dit wil zeggen minder tot geen broeikasgassen uitstoten en Antwerpen klaarmaken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zoals hitte, droogte en hevige neerslag.

Om dat te realiseren is het Klimaatplan 2030 opgesteld. Daarmee toont de stad haar voortrekkersrol. Het plan omvat een concrete set aan maatregelen om enerzijds de CO2-uitstoot terug te dringen en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering te pareren.

Het Klimaatplan 2030 focust op collectieve, systemische en infrastructurele maatregelen waardoor meer en grotere groepen worden bereikt.

Samen Klimaatactief krijgt in dit plan een heel actieve rol toebedeeld want ook de bedrijven en handelszaken op het Antwerpse grondgebied moeten hun steentje bijdragen.

Daarvoor kunnen ze rekenen op actieve ondersteuning door Samen klimaatactief. Op de website van Samen Klimaatactief vindt de ondernemer een 5-stappenplan met de bijhorende maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Nadruk ligt op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Ook het digitale matchmaking platform om snel de juiste leverancier te vinden, staat gratis ter beschikking van bedrijven die actie willen ondernemen.

Voor meer informatie en hulp: samenklimaatactief.be of  jan.jaeken@samenklimaatactief.be