Jan Jaeken - 15 september 2020

Renovatietoelage voor handelspanden in Antwerpen sterk verhoogd

Stad Antwerpen wil de handelszaken en horeca in de stad een extra duw in de rug geven wegens de coronacrisis. Daarom werd een aantal reeds bestaande maatregelen extra interessant gemaakt. Het percentage van de gemaakte kosten dat terugbetaald wordt werd drastisch verhoogd en ook het maximumbedrag van de premie ging flink de hoogte in. De gesubsidieerde maatregelen gaan niet specifiek over energie-efficiëntie maar kunnen er doorgaans wel onderdeel van uitmaken.

Zo verhoogt het terugbetaalpercentage voor renovatie van de voorgevel van 50 naar 75% en het maximum van de premie gaat van 10000 euro naar 17500 euro ex BTW. Voorbeelden van subsidieerbare werken: vervangen van ramen en deur, bezetten, …

De subsidie voor de totale renovatie van de voorgevel van de winkelunit stijgt eveneens van 50 naar 75% en van 5000 euro naar 7500 euro maximum. Voorbeelden: voorgevel winkelunit schilderen, vitrine vervangen, een aparte toegang maken naar de bovenverdieping, …

Specifiek corona

De stad heeft nu ook een premie voor coronagerelateerde investeringen, zoals het plaatsen van kassaschermen, scheidings- en beschermingswanden, displays/telsystemen voor het respecteren van de social distancing-regels, … Enkel voor winkels of horecazaken van maximum 400m². Details: 50% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000 euro.

Belangrijke deadlines

Om de extra premies te bekomen, moeten de werken uitgevoerd worden en gefactureerd zijn tussen 1 april 2020 en 31 december 2020. De facturen moet u uiterlijk op 30 juni 2021 indienen om in aanmerking te komen. Facturen van vóór 01/04/2020 komen in aanmerking voor de reguliere toelage.

Overige premies

De overige premies blijven onverminderd van kracht.  Het gaat over een premie van een handelspand of horecazaak in een heraangelegde straat in een winkelgebied of strategische horecakern in aanleg en premies voor ruwbouwwerken van een commerciële ruimte en/of de eventuele inrichting ervan (bvb energie-efficiënte verlichting).

Voor de horeca zijn er premies voor afbraak van gesloten horeca-units (tot 100%!) en de wederopbouw van de gevel.

Hoe de renovatietoelage aanvragen?

In het reglement (.pdf) leest u de voorwaarden om de toelage aan te vragen. De brochure ‘Hoe bereid ik mijn dossier voor?'(.pdf) helpt u bij het voorbereiden van uw aanvraagdossier. Let op, de werken moeten uitgevoerd zijn op het moment dat u de renovatietoelage aanvraagt.

Vraag een renovatietoelage aan.