Jan Jaeken - 27 maart 2020

Nieuwe verplichtingen voor grote niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen

Het Vlaams Energieagentschap werkt aan een nieuwe methodiek om de CO2-uitstoot van grote niet-residentiële (NR) gebouwen te verbeteren.

Het is lastig om een energieprestatiecertificaat (EPC) zoals dat voor residentiële en nu ook voor kleine niet-residentiële gebouwen geldt, ook in te zetten voor grote niet-residentiële gebouwen.

Dat zijn gebouwen met een niet-residentiële bestemming en met een vloeroppervlak groter dan 500m2 vloeroppervlak of 1000m2als het gaat over aaneengesloten NR-eenheden.

De nieuwe aanpak voor de grote gebouwen is gebaseerd op een combinatie van een label en een kengetal.  

Het label verwijst naar het aandeel van de werkelijke, gemeten en geproduceerde hernieuwbare energie in het totale energieverbruik.

Met het kengetal wil de overheid niet zozeer het werkelijke verbruik benaderen, maar wel een indicatie van de knelpunten, bvb enkel glas, aanduiden.

De overheid heeft deze voorstellen ondertussen getoetst bij het bedrijfsleven. De reacties zijn positief. De echte en dus niet enkel berekende verbruiken kunnen in het nieuwe model mee opgenomen worden. Daarenboven is er een duidelijke link met de klimaatdoelstellingen op lange termijn, namelijk C02 verminderen en fossielvrije energie inzetten. Daarnaast zouden de gebruikers over voldoende vrijheid beschikken om die doelstellingen te behalen. 

In 2023 zou de overheid het nieuwe EPC op de eigen overheidsgebouwen willen toepassen en vanaf 2025 volgen de NR-gebouwen, maar dat is nog onder voorbehoud.

Gebouweigenaars moeten dus op zoek naar bedrijven die hen kunnen helpen om hun energieverbruik te verminderen en te vergroenen. Ook studiebureaus kunnen hen daarbij ondersteunen.  Samen Klimaatactief geeft graag gratis advies over een mogelijke aanpak en stelt daarvoor ook een handige tool gratis ter beschikking.

Opmerking: ook leveranciers van producten en diensten kunnen hun aanbod op het platform van Samen Klimaatactief kenbaar maken.