Door: Jan Jaeken, 30 augustus 2018


Verbeterde subsidieregeling voorgevels van handelszaken en horeca

Handelaars en horeca-uitbaters in Stad Antwerpen die hun voorgevel willen vernieuwen of verfraaien, konden al eerder een beroep doen op bijzonder interessante subsidies. Die regeling is nu uit uitgebreid en duidelijker gedefinieerd.

Is daarenboven je zaak gelegen in een  winkelgebied of strategische horecakern en wordt dat gebied heraangelegd, dan ontvang je, afhankelijk van het soort renovatie, een extra subsidie tot 75% van de renovatiekost, met een maximum van 17 500.00 EUR.

Sommige toelagen zijn zelfs cumuleerbaar.

Voorbeelden van door de Stad gesubsidieerde ingrepen zijn: renovatie van de voorgevel van het gebouw of de winkelunit, ruwbouwwerken en inrichting van de commerciële ruimte, afbraak van gesloten horecaconstructies en heropbouw van de gevel nadien.

Pandrenovatie is vanzelfsprekend het perfecte moment om ook je energieverbruik aan te pakken: installeer bvb. super-isolerende ramen,  LED-verlichting van de nieuwste generatie en een modern afzuigsysteem met warmterecuperatie.

Vanaf nu kunnen trouwens ook bvb verzekerings- of bankmakelaars aanspraak maken op een toelage.  Horecazaken kunnen zelfs rekenen op tegemoetkomingen bij werken aan hun gasleidingen.

Meer info op Hoe de renovatietoelage aanvragen?

Het Bedrijfsloket van Stad Antwerpen kan specifieke vragen beantwoorden.