Door: Jan Jaeken, 12 december 2017


Eandis start omschakeling laag- naar hoogcalorisch gas

De Nederlandse gasvelden raken stilaan leeg. Nederland bouwt daarom volop de export van aardgas naar België af. De finale stop is gepland in 2030. In België wordt het Nederlandse laagcalorisch gas momenteel verbruikt in de streek Antwerpen-Westelijk Limburg-Brussel-Tienen. Dat is goed voor ongeveer een derde van het totale gasverbruik in België.

De omschakeling naar hoogcalorisch gas dat afkomstig is van allerlei andere gasvelden (Rusland, Noorwegen, Quatar, schaliegas…) gebeurt in fasen. CEO Walter Van den Bossche meldde vorige week tijdens het Herfstcongres van Flux50 dat Eandis start met de omschakeling in de streek rond Brussel. De teams van Eandis schuiven dan noordwaarts op om in 2028 de laatste gemeentes om te schakelen. Infrax is reeds gestart met de switch. In 2027 moet bij hen de laatste gemeente omgeschakeld zijn.
De omschakeling moet vlot kunnen verlopen. In België mogen al vanaf de jaren ’70 enkel branders geïnstalleerd worden die zowel hoog- als laagcalorisch gas kunnen verbranden. Wel dient een installateur het toestel opnieuw af te stellen. De netbeheerders en gemeentes zullen de bedrijven daarover op het juiste moment informeren.

De kosten voor afstelling zijn voor rekening van de eigenaar.

 

Nederland zelf heeft beslist om in de toekomst hoogcalorisch gas voor binnenlands gebruik te verdunnen tot laagcalorisch gas. De toestellen in Nederland zijn immers meestal niet aangepast om hoog- én laagcalorisch gas te verbranden. Nederland zal daarom wellicht moeten investeren in bijkomende conversiecapaciteit.