Door: Jan Jaeken, 10 oktober 2019


Nieuwe wetgeving binnenklimaat werkomgeving

De wetgeving op vlak van binnenluchtkwaliteit op het werk is (weer) gewijzigd…

De federale wetgeving over het binnenklimaat op het werk was nog maar net veranderd of er is al opnieuw een wijziging doorgevoerd. De codex over het welzijn op het werk werd daarvoor aangepast.
Elke werkgever moet ervoor zorgen dat de CO2-concentratie op de werkplekken ‘gewoonlijk’ lager is dan 900 ppm (afhankelijk van de concentratie buiten) of een minimumdebiet van 40 m³/h per persoon voorzien. Er moet ook een risicoanalyse gebeuren in verband met de verontreinigingsbronnen in de ruimtes.
De nieuwe wetgeving voorziet ook:
– Als de risicoanalyse aantoont dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen ‘gewoonlijk’ lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m3 per uur per aanwezige persoon.
– In bestaande gebouwen waar dit niet mogelijk is, kan de werkgever een actieplan opstellen dat aantoont dat op (lange) termijn wel aan de regels voldaan zal worden. Zo’n actieplan moet duidelijk aangeven welke stappen zullen ondernomen worden en bewijzen dat ‘binnen afzienbare termijn’ voldaan wordt aan de regels. Het plan moet deel zijn van het algemeen preventieplan op het werk.
– Voor nieuwbouw (of grote verbouwingen met bouwaanvraag) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan.

De nieuwe wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/02/2019201857/staatsblad
 
Meer info: info@factor4.eu
 

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief