Door: Samen Klimaatactief, 22 mei 2016


Hoe bereken ik de terugverdientijd van een energiebesparende investering?

Het nemen van energiebesparende maatregelen is om verschillende redenen interessant. Bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan minder CO2-uitstoot of omdat de investering al snel geld oplevert. Maar wanneer is zo’n investering economisch gezien rendabel? En hoe bereken je zelf de terugverdientijd van een energiebesparende maatregel?

Een terugverdientijd geeft inzicht in de verhouding tussen de investering van een energiebesparende maatregel (min de eventuele toegewezen subsidies of andere fiscale voordelen) en de jaarlijkse kostenbesparingen. In principe wordt een energiebesparende maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdiend als rendabel beschouwd.

Eenvoudige berekening terugverdientijd

opbrengst energiebesparingDe terugverdientijd kan met behulp van een eenvoudige formule worden berekend. Deze eenvoudige berekening volstaat in de meeste gevallen om de rentabiliteit van een energiebesparende maatregel te berekenen. Deze eenvoudige berekening kan worden toegepast zodra de cashflow, gedurende de levensduur van de maatregel constant is. Het resultaat van de berekening geeft alleen inzicht in de tijd die nodig is om een bepaalde investering terug te verdienen. De formule voor het berekenen van de terugverdientijd is als volgt: Investering* van de maatregel gedeeld door de besparing** die de maatregel oplevert (Dus: Investering / Besparing).

*Investering voor energiebesparing

Alle kosten die noodzakelijk zijn om een energiebesparende maatregel operationeel te krijgen vallen onder het begrip investering. Onder de post ‘investeringen’ moet eveneens rekening worden gehouden met mogelijke opbrengsten. Opbrengsten, zoals subsidies of fiscale regelingen, die aan sommige maatregelen zijn verbonden, kunnen leiden tot een lagere investering. Veelal betreft het de volgende kosten of opbrengsten:

  • Aanschafkosten van bepaalde apparatuur of een techniek;
  • Bouw- en installatiekosten;
  • Opbrengsten van toegewezen subsidies;
  • Opbrengsten van oude installaties/apparatuur;
  • Sloop- en verwijderingskosten.

**Besparing

Om de besparing te berekenen wordt uitgegaan van de geldende integrale energieprijs die voor de inrichting van toepassing is. Het betreft de integrale prijs, dus inclusief vastrecht, transportkosten et cetera. Veelal wordt de BTW niet opgenomen in de berekening. Bij bedrijven die de BTW niet fiscaal kunnen aftrekken (zoals stichtingen) wordt de BTW wel meegerekend. Het treffen van energiebesparende maatregelen kan ook tot lagere onderhoud- dan wel exploitatiekosten leiden. Dergelijke opbrengsten mogen niet over het hoofd worden gezien.

Verzamelde terugverdientijden

Samen Klimaatactief verzamelde al een aantal terugverdientijden en zetten die handig in volgorde van terugverdientijd onder elkaar. Misschien zet het je aan om ermee aan de slag te gaan. Vooral de tips die 0 euro investering vergen en toch al meteen geld opleveren zijn interessant om eens te bekijken!

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief