Door: Jan Jaeken, 7 oktober 2016


Energieneutraal Levensloopbestendig Bouwen

Woningen moeten tijdens hun levensduur energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.Daarom ontwikkelen 9 organisaties uit Vlaanderen en Nederland momenteel een integraal concept (ENLEB) voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren op basis van co-creatie. De focus ligt op zelfvoorziening. In dit co-creatieproces gaan de partners aan de slag met bedrijven en burgers om eigenaarschap te creëren en om technische oplossingen uit te werken vanuit de innovatieve kracht van de bedrijven. Zo onderzoekt men DC (of gelijkstroom)-technologie, inclusief het ontwikkelen van een mobiele DC-unit, gebruik van zeolietverwarming en de integratie van alle kanalen en leidingen in de bouwkundige schil.

Het partnerschap telt 9 organisaties uit Nederland en Vlaanderen: Kamp C, Zonnige Kempen, Thomas More en UCLL aan Vlaamse zijde en Universiteit Maastricht, Hellas Rectifiers, coöperatie TIORC, Stichting Avans en TU Eindhoven. Budget: 1,5 miljoen EUR, voor de helft EU-gefinancierd.

Het project loopt nog tot midden 2020.

EVENT: Op 28 november 2019 organiseert project ENLEB met Kamp C een themabijeenkomst rond verduurzamen op kleine en grote schaal. Onder meer de voordelen, barrières, wijkaanpakken en regionale verschillen komen aan bod tijdens twee presentaties en een workshop. Schrijf je meteen in via deze link!

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief