Door: Jan Jaeken, 7 oktober 2016


Project DOEN en duurzame warmte in provincie Antwerpen

Met het project DOEN (Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit) wil de provincie Antwerpen heel wat meer projecten waarbij duurzame energie (warmte) wordt uitgewisseld, doen ontstaan.

Bedrijven zien niet altijd de economische haalbaarheid van het uitwisselen van energiestromen.

Via project DOEN wil de provincie een nieuwe methodologie uitwerken en testen om hieraan tegemoet te komen. De methodologie houdt rekening met economische criteria en maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden.

DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars er concreet en gestructureerd mee aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

Concreet onderzoekt DOEN de haalbaarheid van warmtenetten op verschillende locaties binnen de provincie Antwerpen, o.a. in Willebroek en Stabroek.

Bron van foto: “Warmtenetwerk Nederland”

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief