Door: Jan Jaeken, 4 juli 2019


Aanpassing bandingfactoren van alle hernieuwbare energie-installaties en WKK’s

Vanaf 1 augustus wordt de bandingfactor van alle nieuwe maar ook lopende hernieuwbare energie- en WKK-installaties aangepast.
Dat is een gevolg van de verlaging van de vennootschapsbelasting. Daardoor zouden de meeste installaties doorgaans meer rendabel worden. Met de nieuwe bandingfactoren wil men dat effect neutraliseren.
Enkel indien de geactualiseerde bandingfactor door de aangepaste vennootschapsbelasting meer dan 2% afweek van de oorspronkelijke bandingfactor, werd de bandingfactor aangepast.

Het Vlaams Energieagentchap (VEA) is daartoe decretaal verplicht.

Het gaat concreet vooral over wind- en PV-installaties (die bandingfactor wordt elk jaar herzien), maar ook over installaties met brandstoffen zoals WKK’s en biomassa-projecten. Voor die laatste wordt de bandingfactor wordt bij het begin van elk nieuw project toegekend en ligt dan vast.

Via deze link vind je een overzicht door VEA met de nieuwe bandingfactoren.

Ter opfrissing: wat is een bandingfactor?

De bandingfactor bepaalt het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom en is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs, … Met dit instrument wil de overheid over/ondersubsidiëring tegengaan. 

Foto: dank aan Viessmann (Vitobloc WKK)

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief