CO2-Berekening

Uw stroom- en gasverbruik en het vervoer op de weg of in de lucht zijn activiteiten die uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Door te onderzoeken wat binnen uw bedrijf de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, kunt u ook direct maatregelen nemen om die uitstoot te verminderen. Met de CO2-calculator op deze website kunt u zelf de CO2-voetafdruk van uw onderneming, product of dienst bepalen. Zie hieronder voor meer tips die u verder kunnen helpen.

Vraag een offerte aan

jan.jaeken@samenklimaatactief.be,info@co2logic.com,
jan.jaeken@samenklimaatactief.be,

Bepaal en monitor uw CO2-voetafdruk

De bedrijven en organisaties op deze pagina zijn specialisten in het bepalen en managen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie of product of dienst. Zij brengen uw energieverbruik in kaart en geven de daarbij veroorzaakte broeikasgassen aan. Met het bepalen van uw CO2-voetafdruk creëert u bewustwording en kunt u gericht gaan besparen op energiekosten. Het is daarbij tevens mogelijk te monitoren wat genomen besparingsmaatregelen hebben opgebracht. Vraag hen eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Verifiëren van CO2-voetafdruk

Nadat u de CO2-voetafdruk van uw onderneming of product heeft bepaald, is het mogelijk deze door een onafhankelijke organisatie te laten verifiëren. Met behulp van het verificatierapport dat daaruit voorkomt, kunt u onomstotelijk en onderbouwd aantonen waar welke uitstoot van broeikasgassen binnen uw bedrijf of product wordt veroorzaakt.

Een steeds groter aantal internationale ondernemingen eist van hun gebouweigenaars, maar ook meer algemeen van hun toeleveranciers, MVO-maatregelen. Ook het toenemende belang van BREEAM, (een wereldwijd erkende en gestandaardiseerde manier om de duurzaamheid van gebouwen vast te leggen) leidt tot meer aandacht voor CO2-vermindering. Een CO2-verificatierapport, net als eigen groenestroomopwek via bijvoorbeeld PV-panelen, is daarbij een belangrijk hulpmiddel.


CO2 Logic

Compenseer in alle vertrouwen uw CO2-uitstoot met CO2-certificaten

Bel +32 478 413 007

Bespaar hier