Gespecialiseerde aannemer of professional in renovatie van flatgebouwen

Samen werken aan een kwaliteitsvolle renovatie

Voor een grondige renovatie is heel wat kennis en ervaring nodig: waar te beginnen, welke maatregelen te nemen en in welke volgorde? Eigenaars die hun woning toekomstbestendig willen maken, zien vaak door de bomen het bos niet meer.

Met het uitvoeren van de masterplanstudie wordt een coherent en transparant stappenplan opgemaakt voor de verbetering van de energieprestatie van het appartementsgebouw mét oog voor een veiligere, gezondere en comfortabelere leefomgeving.  Door vanaf het begin alle noodzakelijke acties te bundelen binnen een geïntegreerd masterplan, vermijdt men lock-in effecten in de verdere uitvoering van het renovatieplan.  In dit totaal renovatieplan wordt vooraf in beeld gebracht welke invloed de verschillende maatregelen op elkaar zullen hebben en hoe deze op elkaar moeten afgestemd worden.

Het is belangrijk dat de uitvoering van deze renovatiewerken gebeurt in lijn met de filosofie van de ketenorganisatie : doordat de uitvoerende ondernemingen slimmer gaan samenwerken, daalt de totale kost van de onderhoudswerkzaamheden en door een optimale samenwerking kan de uitvoering probleemloos verlopen.

Registreer als bouwprofessional en onderteken het Charter van de stad Antwerpen

De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat de vereniging van mede-eigenaars en syndici op een eenvoudige wijze kwaliteitsvolle aannemers en bouwprofessionals vinden voor het uitvoeren van de renovatiewerken aan hun appartementsgebouw.  Deze vereisen immers een specifieke know-how!

Heeft u expertise in het uitvoeren van studies of renovatiewerken in appartementsgebouwen? Door u als bouwprofessional te registreren in de passende rubriek, wordt u enkel gecontacteerd voor deze werkzaamheden die in lijn liggen met uw expertise.  Door u te registreren en abonneren op het webplatform van Samen Klimaatactief, wordt u niet enkel gecontacteerd maar ontvangt u ook offertevragen op maat van uw activiteiten.  Wij vragen u tevens het Charter te ondertekenen om samen de renovatie van appartementsgebouwen te versnellen.

foto: © Stad Antwerpen – Walter Saenen

Heeft u de nodige expertise om een masterplanstudie Benovatie uit te voeren?

 

Antwerpen telt meer dan 600 appartementsgebouwen die meer dan 20 appartementen omvatten en die meer dan 20 jaar oud zijn. Daarnaast telt de stad nog een veel groter aantal kleinere appartementsgebouwen.

Het is een absolute noodzaak om deze appartementsgebouwen grondig te renoveren en energetisch aan te passen aan de moderne isolatie- en energie-eisen. Tegelijkertijd is dat ook een grote uitdaging, zowel voor de stad Antwerpen als voor de eigenaars en Verenigingen van Mede-Eigenaren (VME’s) van die gebouwen als voor de bouwsector.

Wat biedt de stad aan?

Om het voor appartementsbewoners eenvoudiger te maken om hun gebouw energetisch te renoveren, ontwikkelde de stad een toolbox met daarin een typebestek voor een masterplanstudie en die een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) kan aanvragen om de investering in zo’n masterplanstudie gedeeltelijk mee te dragen.

De stad heeft gedurende de opmaak en uitrol van de masterplanstudie een renovatiecoach beschikbaar die de VME helpt om het dossier op te starten en mee de resultaten opvolgt zodat de studie efficiënt kan uitgevoerd worden. De steun van de Renovatiecoach zorgt ervoor dat VME, architecten en technisch studiebureau op een gelijkwaardige manier met elkaar kunnen communiceren.

Wat houdt de Masterplanstudie in?

Deze Masterplanstudie bestaat uit 2 grote delen:

De eerste stap is de opmaak van de conditiestaat van het gebouw voor gebouwtechnische, installatietechnische, veiligheids- en woonkwaliteitsaspecten.  Er wordt aangegeven welke vervangingsinvesteringen en wettelijk verplichte investeringen noodzakelijk zijn in de loop van de komende 20 jaar.  Dit stemt overeen met de opmaak van een Meerjarenplanning voor de noodzakelijke herstellingswerken, vervangingsinvesteringen en noodzakelijke werken in het gebouw conform de wettelijke verplichtingen.  Dit scenario wordt verder in de studie Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) genoemd en komt overeen met een instandhoudingsscenario omdat dit scenario een noodzakelijk investeringsplan is en dit losstaat van een beoogde energetische renovatie. 

Verder wordt ook gevraagd om 2 duurzame renovatie-scenario’s voor te stellen waarbij  een hogere ambitie gesteld wordt aan de renovatie, met name een BENOvatie.  Hierbij wordt gericht op een energetische renovatie.  De ingrepen gaan verder en ook de energieperformantie, de woonkwaliteit en het comfort van het gebouw worden verbeterd

De noodzakelijke vervangingsinvesteringen en verfraaiingswerken worden gecombineerd met energie-efficiëntie- en comfortmaatregelen. 

Wil u als architect of studiebureau mee aangeschreven worden door de syndicus om Masterplanstudies op te maken voor dit project?”

Neem dan grondig het type bestek door en lees eveneens de aan de opdrachtnemer gestelde eisen na in hoofdstuk 8 van het typebestek.

  • Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact om met Samen Klimaatactief (+32 473 788 881)  of de renovatiecoach (+32 3 217 08 11) of mail naar renovatiecoach@antwerpen.be 

Meer info

foto: © Stad Antwerpen – Walter Saenen

Renovatiecoaching en premie voor Masterplan Benovatie

Woont u in een appartementsgebouw en wil u dat energiezuinig maken? Voor deze renovatie kan u gratis beroep doen op de Renovatiecoach van het EcoHuis.

De stad wil eigenaars van grote, oudere appartementsgebouwen (minstens 20 wooneenheden en minstens 20 jaar oud) ondersteunen bij een grondige renovatie.  De Renovatiecoach van de stad ondersteunt Verenigingen van Mede-Eigenaren (VME’s) en syndici om met experten een Masterplan Benovatie uit te werken. Dit masterplan is een duidelijk stappenplan, aangepast aan de specifieke noden van het gebouw.

De stad ondersteunt met een premie om het studiewerk voor het Masterplan Benovatie uit te voeren. VME’s krijgen tot 50% van de kosten van het studiewerk, met een maximum van 7500 euro, terugbetaald.

Meer info

foto: © Stad Antwerpen – Walter Saenen