Antwerpse politietoren onder spanning gezet om gevel te beschermen

De bekende politietoren van architect Braem dateert uit de eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw. Het iconische gebouw was enkele jaren geleden aan dringende renovatie toe.

Vooral de corrosie van de ankers waarmee de natuurstenen gevelpanelen aan de betonstructuur waren bevestigd, was zorgwekkend. In plaats van alle panelen een voor een te verwijderen en na restauratie opnieuw op te hangen, een dure en omslachtige operatie, werd gekozen voor een eenvoudigere en ook goedkopere oplossing: kathodische bescherming.

Die techniek, die hier nog niet erg ingeburgerd is, bestaat in het aanbrengen van een klein beetje elektrische spanning aan de metalen verankeringsijzers. Door die constante stroom corroderen ze niet verder en worden de gevelpanelen en de achterliggende betonstructuur niet verder aangetast. De elektrische stroom wordt aangeleverd door zinken anodes die in de gevel werden verwerkt. De stroom voorkomt dat de ijzerionen van de ankers zich binden met de zuurstof uit de lucht en corrosie veroorzaken.  De anodes gaan minstens 20 jaar mee, maar doorgaans heel wat langer. Andere bekende gebouwen die gered werden dank zij kathodische bescherming, zijn de Boerentoren, het aquarium van de Antwerpse Zoo en de luchthaven van Zaventem. Renotec, een partner van Samen Klimaatactief, is overigens een van de bedrijven met ruime ervaring in deze techniek.

Energiebewust innoveren binnen de industriële sector

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs zijn helder: streven naar een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen met 80% of meer in 2050. Dit gaat zeker niet vanzelf. In alle branches zijn flinke innovaties nodig om de emissies naar beneden bij te stellen. We focussen hier nu op de ondernemers in de industriële sector. Waar liggen voor hen de mooiste kansen om energiebewust te ondernemen, en tegelijkertijd te innoveren? 

Volgens de Nationale Energieverkenning zal het totale energieverbruik in de sector tot 2030 licht stijgen. Dit is niet in lijn met het doel om in 2050 minimaal 80% emissiereductie te realiseren. Vandaar ook de meer dan terechte vraag wat je de komende jaren als industrieel ondernemer kunt doen om energiebewust te ondernemen én hier bedrijfsmatig meteen voordeel uit te halen.

Waarom meer verbruiken dan nodig?

Het loont om te kijken naar energie-efficiëntieverbeteringen van bestaande processen en apparaten. Processen kunnen namelijk altijd efficiënter. Daarom is het goed om nu al te bepalen wanneer je op een natuurlijk moment wilt investeren in energie-efficiënte technologie. Je kunt ook nagaan of er in de directe omgeving restwarmte voorhanden is. Het mooie aan de focus op energie? Grote kans dat je gaat besparen op grondstoffen en dat je met kwalitatief betere producten op de markt komt.

De vele mogelijkheden van elektrisch

Het is een kwestie van tijd voordat (duurzaam opgewekte) elektriciteit de fossiele brandstoffen gaat vervangen. Er zijn steeds meer goede innovaties beschikbaar. Zo kan elektriciteit worden ingezet bij het genereren van proceswarmte, de productie van waterstof of bij de vervanging van thermische processen. Met hybride systemen (elektriciteit én gas) kan veel beter ingespeeld worden op het wisselende aanbod van elektriciteit, waardoor elektriciteitsprijzen omlaag gaan.

Werken met lage temperaturen

Binnen de industrie zijn volop mogelijkheden om te innoveren. In de staal is het tegenwoordig bijvoorbeeld heel goed mogelijk om via verbeterde processen (zoals Hisarna) energiezuiniger te werken. Geconcentreerde CO2 wordt na zuivering, droging en compressie gebruikt of opgeslagen. Biotechnologische processen bieden uitkomst in de chemische industrie. Hierdoor kan met veel lagere temperaturen gewerkt worden en wordt flink bespaard op gas.

Circulair leren denken

Circulair grondstoffengebruik leidt tot een duurzame toekomst, vooral in de industrie. Zo liggen er mooie kansen om biobased en bioafbreekbaar te produceren. Verder is het verbazingwekkend hoeveel afgedankte producten we kunnen opwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Niet-herbruikbare kunststof- en biomassastromen kunnen via nieuwe technologieën tegenwoordig gemakkelijk omgezet worden in gas. Als ondernemer is het ook slim om te kijken hoe je inspeelt op sterk veranderend consumptiegedrag. Zo biedt de huidige deeleconomie nieuwe kansen voor verdere energiereductie en nóg intelligentere processen; ongetwijfeld een  lucratieve verbeterslag!

Meer lezen over hoe u energie kunt besparen in de industriële sector? Zie dit rapport >.

Aardgastransportnet omschakelen naar waterstof?

Aardgas wordt stilaan afgebouwd, maar wat doen we dan met de gastransportnetten?

Daarvoor worden nu nieuwe toepassingen bedacht. In Terneuzen (Zeeland) bijvoorbeeld wil chemiereus DOW de bestaande aardgasleiding onder het Kanaal Gent-Terneuzen gebruiken om overtollige waterstof uit haar productieprocessen te leveren aan buur-bedrijven Yara en ICL-IP. Yara is een grote meststoffabrikant en ICL-IP een producent van allerlei broomproducten. Jaarlijks zouden via die leiding 4500 ton waterstof getransporteerd worden. Dat moet liefst 10 000 ton CO2 besparen en 320 vrachtwagens van de weg houden.

Daarnaast is wellicht ook een rol voor de huidige gasnetten weggelegd in de bevoorrading van waterstof aan het wegtransport. Algemeen wordt verwacht dat de prijs van elektrische auto’s de volgende jaren snel gaat dalen. De prijs van waterstofwagens moet daar dan op volgen.

Bron: Flux Energie 2018

Ook geïnteresseerd in nieuwe maar ook bestaande technieken? Ga dan zeker naar onze Besparingsmaatregelen.

Reisorganisatie KrisKras bespaart nu jaarlijks tot 25%

De Gentse reisorganisatie KrisKras en duurzaamheid gaan goed samen. Niet alleen wat hun reisfilosofie betreft, ook intern. Zo nemen ze deel aan het Vlaamse Duurzaamheidscharter. Daar maakte Veerle Devillé – duurzaamheidsverantwoordelijke van KrisKras – kennis met de Gentse Energiecoaching, maar toen was het aanbod – tot haar grote spijt – nog beperkt tot grote ondernemingen.

‘Het enthousiasme werkt overtuigend’

Nadat de Stad Gent het energiecoachingaanbod had uitgebreid naar alle Gentse ondernemingen, werd Veerle opnieuw gecontacteerd. Ook een collega had ondertussen gepolst of dit niets voor KrisKras was. Veerle was er eerst niet voor te vinden: “Het leek mij eerlijk gezegd dubbel werk, we zaten toch al in het duurzaamheidscharter?” Maar het enthousiasme van de energiecoach overtuigde haar. “Hij beloofde ons resoluut om er nog 25% energiekosten af te halen.” Veerle glimlacht: “Het was enorm aangenaam samenwerken. De energiecoach denkt mee na op maat van het bedrijf. Het is geen standaardaanpak, het is echt gepersonaliseerd. De coach heeft ook heel veel technische bagage, samen met de begeleiding en ondersteuning vormde dit een grote meerwaarde. Zeker na de audit.”

‘Technische kennis meer dan welkom’

KrisKras zit in een recent gerenoveerd gebouw en heeft een warmtepomp. Matthieu, de energiecoach, nam de warmtepomp onder de loep. Daaruit bleek dat de warmtepomp en warmwaterproductie niet optimaal was afgesteld. Er werd een overleg opgezet met de energiecoach, de installateur en KrisKras. Veerle: “Zonder de energiecoach hadden wij dit nooit geweten. Zijn technische kennis was hier meer dan welkom. Onze mogelijke besparing loopt nu op tot 25%”.

Lees hier meer over de energiebespaaracties van KrisKras >

Antwerpse politietoren onder spanning gezet om gevel te beschermen

De bekende politietoren van architect Braem dateert uit de eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de vorige eeuw. Het iconische gebouw was enkele jaren geleden aan dringende renovatie toe.

Vooral de corrosie van de ankers waarmee de natuurstenen gevelpanelen aan de betonstructuur waren bevestigd, was zorgwekkend. In plaats van alle panelen een voor een te verwijderen en na restauratie opnieuw op te hangen, een dure en omslachtige operatie, werd gekozen voor een eenvoudigere en ook goedkopere oplossing: kathodische bescherming.

Die techniek, die hier nog niet erg ingeburgerd is, bestaat in het aanbrengen van een klein beetje elektrische spanning aan de metalen verankeringsijzers. Door die constante stroom corroderen ze niet verder en worden de gevelpanelen en de achterliggende betonstructuur niet verder aangetast. De elektrische stroom wordt aangeleverd door zinken anodes die in de gevel werden verwerkt. De stroom voorkomt dat de ijzerionen van de ankers zich binden met de zuurstof uit de lucht en corrosie veroorzaken.  De anodes gaan minstens 20 jaar mee, maar doorgaans heel wat langer. Andere bekende gebouwen die gered werden dank zij kathodische bescherming, zijn de Boerentoren, het aquarium van de Antwerpse Zoo en de luchthaven van Zaventem. Renotec, een partner van Samen Klimaatactief, is overigens een van de bedrijven met ruime ervaring in deze techniek.

Gemeente Beveren wint bij energiemonitoring

Gemeente Beveren monitort al sinds 2014 het energie- en waterverbruik in de Centrumschool (dagonderwijs en muziekschool) en de Stelplaats, de thuisbasis van de gemeentelijke technische diensten.

Dankzij digitale monitoring hebben ze de eerste drie jaren al behoorlijk wat stroom en gas uitgespaard.

In de school is dat 15% (140 000 kWh) gas en 26% (30 000 kWh) elektriciteit. In de Stelplaats is dat zelfs 30% (60 000 kWh) elektriciteit.

Ook water wordt digitaal opgevolgd. Om het kwartier worden verbruikswaarden gemeten. Bij waterlekken wordt een alarm per SMS of e-mail verstuurd. Daardoor kon de gemeente al enkele keren snel ingrijpen en veel waterverlies en -schade voorkomen.

De terugverdientijd voor het ganse monitoringpakket lag op minder dan twee jaar.

De nieuwe gebouwen van de gemeente werden uitgerust met de best beschikbare technieken. Daarom werd monitoring van energie- en waterverbruik vanaf de ingebruikname van de gebouwen geïnstalleerd. Het systeem van Beveren werd door Fifth Play geïnstalleerd.

Samen Klimaatactief beveelt monitoring-activiteiten aan omdat de maatregel makkelijk implementeerbaar is en snel is terugverdiend.

Raadpleeg onze partners voor een concreet voorstel.

Oostende schakelt de zon in

In juli 2016 lanceerde Energiehuis EOS in samenwerking met Fluvius (toen nog Eandis) en de stad Oostende een ambitieus Energiezorgplan. Het doel van dat plan is om dankzij een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het elektriciteits- en brandstofverbruik van de betroffen stadsgebouwen met 20 tot 25% terug te dringen, goed voor een totale CO2-reductie van 285 ton/jaar. “Het totale kostenplaatje van de ingrepen wordt geraamd op 2 miljoen euro. Dankzij de gerealiseerde energiewinsten wordt deze investering op 10 jaar tijd terugverdiend”, zegt Tom Germonpré, schepen voor energiebeleid en voorzitter van EOS.

 

In 2017 werd het dak van het stadhuis volledig gerenoveerd en voorzien van nieuwe dakisolatie. Na voltooiing van die werken werden er in 2018 314 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak geplaatst. Elk paneel heeft een vermogen van 295 Wp, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 92,6 kWp. De installatie op het stadhuis zal naar verwachting ongeveer 85.000 kWh per jaar opbrengen, wat overeenkomt met 15% van het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het stadhuis.

 

Op een scherm in de inkomhal van het stadhuis zal de actuele opbrengst, de totale opbrengst sinds de start van de installatie en de vermeden CO2-uitstoot getoond worden. Zo kunnen de Oostendenaars en bezoekers de productie van zonne-energie op het stadhuis mee volgen.

Geïnteresseerde gemeentebesturen contacteren eenvoudigweg hun lokale relatiebeheerder bij Fluvius.