Charter

Charter voor aanbieders van producten, aannemers en bouwprofessionals voor appartementsgebouwen

We vragen aan aanbieders dat ze het Charter (link hierna) ondertekenen. Dat Charter houdt een aantal logische spelregels in. Daardoor nemen enkel kwaliteitsvolle aanbieders deel aan het platform en verzekeren we de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten.  

De volledige Chartertekst vindt u hier.

Concreet: door het vakje op de registratiepagina aan te vinken, gaat u als aanbieder-aannnemer/bouwprofessional akkoord met het Charter. Geen verdere actie nodig.