Door: Samen Klimaatactief, 11 juni 2019


Hoe appartementsblok in Heverlee grondige renovatie aanpakt?

Midden dit jaar start de grote renovatie van het appartementsblok Leeuwerikenveld in Heverlee. Het gebouw dateert uit 1969 en typisch aan constructies van voor de jaren zeventig werd geen rekening gehouden met het energieverbruik van het gebouw: dakisolatie ontbrak volledig en de buitenste betonpanelen vormen van boven tot onder aan het gebouw één grote koudebrug. Daardoor gaat veel warmte verloren en verhoogt de kans op condensatie en vocht binnen.

Al snel na de oplevering van Leeuwerikenveld begon een lange reeks problemen met het buitenste beton met veelvuldige herstellingen zonder verbetering.

Een grondige oplossing

Op een algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME) van Leeuwerikenveld gingen er stemmen op om een grondige renovatie uit te voeren. Daarmee zou een einde komen aan de beton- en vochtproblemen en de grote warmteverliezen.

De syndicus zag de tijdsgeest veranderen. Iedereen zag in dat renovatie de enige manier is om het gebouw de toekomst in te loodsen.

Concrete stappen

Eerst werd een technisch bureau aangeduid dat een haalbaarheidsstudie uitvoerde en de functionele haalbaarheid en kostprijs van het project onderzocht.

In 2013 werd de verwarmingsinstallatie van het gebouw al vernieuwd en vier jaar later was ook het dak al geïsoleerd. Dit jaar worden de buitenste betonpanelen vervangen door degelijke isolatie. De buitenkant van het gebouw wordt afgewerkt met een lichte gevelplaat. Ook de terrassen worden ingepakt met isolatiemateriaal en zullen meteen een nieuwe, veilige leuning krijgen. Daarnaast wordt al het buitenschrijnwerk van het gebouw vervangen en worden beide inkomhallen van het gebouw mee gerenoveerd.

Uitdagingen voor de syndicus

Het beslissingsproces voor een grondige renovatie in samenspraak met de mede-eigenaars loopt typisch over 3-4 jaar. Elke stap moet op een algemene vergadering voorgelegd worden: het aanduiden van een technisch bureau, het goedkeuren van hun raming… Na elke algemene vergadering krijgt de syndicus een maand de tijd om een verslag door te sturen naar alle eigenaars. Daarna moet verplicht drie maanden gewacht worden. Die periodes van stand-still vertragen en bemoeilijken het proces.

Verdeelsleutel volgens de duizendsten

Een tweede grote uitdaging was de verdeling van de kosten. In de vereniging van mede-eigenaars van een groot gebouw als Leeuwerikenveld zitten zowel eigenaars van een appartement of een studio, als van een buitenparking of een garage. Iedere eigenaar krijgt op basis van de grootte van zijn of haar privatieve delen bij aankoop een aantal duizendsten toegewezen. De VME verdeelde de kosten van de werken over alle eigenaars op basis van die duizendsten. Geen uitzonderingen. Zo ook voor de eigenaars van een parkeerplaats. Voordeel voor hen?  De waarde van hun parkeerplaats verhoogt mee dank zij de hogere waarde van het gerenoveerde gebouw.

Hoe financieren

Een essentieel onderdeel is de financiering. Op een algemene vergadering werd beslist de eigenaars de keuze te geven zijn of haar aandeel in de kosten op voorhand te betalen of in te tekenen op een renovatielening voor VME’s. Een kleine minderheid van de eigenaars koos voor de renovatielening, de anderen kozen ervoor hun deel van het bedrag voor de start van de werking ter beschikking te stellen.

Aannemer vinden

De zoektocht naar een aannemer bleek volgens de syndicus een hele uitdaging.

Van de dertien (!) aangeschreven aannemers bleek in dit geval enkel Renotec geïnteresseerd te zijn in de uitvoering van de renovatie.

Om aan dat probleem te verhelpen, is het digitale platform van Samen Klimaatactief ideaal: aannemers en bouwprofessionals, gespecialiseerd in deelaspecten van renovatie of het volledige project, zijn er samengebracht en beantwoorden graag de vragen van VME’s en syndici omtrent renovatie.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief