Door: Jan Jaeken, 11 juni 2019


Centrale stookplaats op het dak vervangt 129 individuele ketels

De Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij ABC werkt volop aan de renovatie van haar appartementenpatrimonium. Daarom werd de verwarming in een woonblok met 129 wooneenheden aan de Julius Vuylstekelaan op Antwerpen-Linkeroever gemoderniseerd.

 

Het flatgebouw was oorspronkelijk uitgerust met – per appartement – een individuele gaswandketel voor ruimteverwarming en sanitair warmwater (SWW).  Deze configuratie was absoluut niet meer aangepast aan de noden van vandaag: een erg laag jaarrendement, gebrekkige regelmogelijkheden (enkel aan/uit), risico op CO-vergiftiging en overgedimensioneerd vermogen. Elk appartement heeft een warmtebehoefte van 10kW, terwijl er 23kW geïnstalleerd was. Daarnaast waren de onderhoudskosten aanzienlijk omdat elke ketel apart moest onderhouden worden.

 

Daarom werd gekozen voor een renovatie met een centrale stookplaats, bestaande uit een lage-temperatuurketel en een condensatieketel in cascade. Het vermogen werd teruggebracht van 129 x 23kW = 2 993 kW naar 2 Viessmann-gasketels van 787 kW. Resultaat: een aanzienlijke stijging van het rendement en 10 keer minder stilstandsverliezen. Ook de onderhoudskosten daalden sterk naar slechts 750 EUR per jaar.  De techniekers hoeven immers niet meer in elk van de 129 appartementen te komen. Bovendien kunnen de ketels nu weersafhankelijk gestuurd worden, wat nog eens extra stookkosten bespaart.

De appartementen zelf kregen een individueel meet- en regelsysteem om het verbruik te optimaliseren in functie van de individuele behoeften.

 

Ook het sanitair warmwater werd aangepakt. De oorspronkelijke gaswandketels hadden slechts een beperkt debiet van 13 liter/minuut. Dat systeem werd vervangen door een gecentraliseerd systeem met buffervat en concentrische circulatieleidingen. De aansluiting met de individuele appartementen gebeurde via de bestaande schachten voor de shunt-schoorstenen. In de keukens kon men dan aansluiten op de bestaande verdeelleidingen en de werken in de appartementen sterk beperken. Er werd ook één centrale waterverzachter geïnstalleerd om een goede waterkwaliteit te verzekeren.

Om praktische redenen werd de stookplaats in een container geïnstalleerd die dan nadien met een kraan op het dak van de 16de verdieping werd geplaatst.

 

Volgens berekeningen zal het gasverbruik met 23% dalen en zo ook de CO2-uitstoot die met 86,4 ton per jaar zal dalen. Op basis van gelijkaardige projecten verwacht men dat de besparingen nog hoger zullen liggen. . Bovendien zal de onderhoudsfactuur in de toekomst veel lager uitvallen en is ook het algemene comfort toegenomen.

 

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief