Door: Jan Jaeken, 14 juli 2020


.Pilootproject Masterplan voor Brabo I

 

In 1966 werd op Antwerpen Linkeroever Brabo I opgericht. Een 15 verdiepingen tellend appartementsgebouw met 149 wooneenheden. Ondertussen is dit gebouw al meer dan 50 jaar oud en zoals veel gebouwen van die generatie zijn er ernstige technische en bouwfysische problemen.

 

Een team van experten, ondersteund door de renovatiecoach van Stad Antwerpen en deels gesubsidieerd door de stad, werkte een BENOvatiemasterplan uit.

Het doel van zulk masterplan is de energieprestatie van het gebouw te verbeteren en tegelijkertijd een veiligere, gezondere en comfortabelere leefomgeving te creëren.

Het Masterplan bestaat uit twee grote delen: (1) een analyse van de staat van het gebouw en (2) een duurzaam renovatietraject voor het gebouw.

 

Het resultaat van deze studie is een duurzame meerjaren-onderhoudsplanning met een stappenplan van de renovatie-acties die moeten genomen worden. Hiermee kunnen de syndicus en de eigenaars aan de slag. De eigenaars van Brabo I krijgen immers een zicht op de timing, kosten en opbrengsten van hun investering en de volgorde waarin ze deze investeringen best uitvoeren.

 

Ondertussen zijn een aantal grote investeringswerken reeds goedgekeurd op de Algemene Vergadering van mede-eigenaars. Zo worden 3 gevels volledig voorzien van gevelisolatie volgens de normen van 2050 én tegelijkertijd wordt de brandveiligheid aangepakt.

Tot nog toe heeft het ganse traject vanaf de eerste toelichting op de masterplanmethodiek op een AV tot en met de finale goedkeuring van de investeringen ongeveer twee jaar in beslaggenomen.

 

Voor syndicus Tony Van den Bergh, TRIGON, bestaat de grootste uitdaging er in het totale plan tot een goed einde te brengen en de eigenaars gemotiveerd te houden om deze financiële inspanningen vol te houden. “Snelle resultaten in uitvoering van de eerste fases zijn hiervoor cruciaal.”

 

Enkele cijfers:

  • CO2-vermindering: 509 ton/jaar bij volledige uitvoering van het scenario om een E60-peil te realiseren 
  • Energiebesparing: 67% bij volledige uitvoering van het E60-scenario
  • Investering goedgekeurd: 3,2 miljoen euro

 

Locatie gebouw

Charles De Costerlaan 2-10, 2050 Antwerpen

 

Meer info in deze flyer.
foto: © Stad Antwerpen – Walter Saenen

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief