Jan Jaeken - 28 februari 2022

Oproep straffe klimaatprojecten voor stad Antwerpen

Het Klimaatfonds van stad Antwerpen heeft 2 nieuwe oproepen gelanceerd voor straffe klimaatprojecten:

1/ een open oproep waarvoor bedrijven, verenigingen en georganiseerde burgers een project kunnen indienen dat bijdraagt aan de realisatie van het ambitieus Antwerpse Klimaatplan.

2/ een thematische oproep voor professionals voor projecten die inzetten op klimaatadaptatie op private percelen.

Belangrijke data:

Je leest alle informatie over het Klimaatfonds en de oproepen op: https://www.antwerpenvoorklimaat.be/premies-subsidies/klimaatfonds